برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ابعاد آلکسي تايميا با افسردگي و اضطراب در مبتلايان به اختلالات گوارشي عملکردي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع)، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آلكسي تايميا يا مهار هيجاني، عامل خطر ساز مهمي براي اختلالات روان تني از جمله بيماري هاي گوارشي است. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي ارتباط ابعاد آلکسي تايميا با افسردگي و اضطراب در مبتلايان به اختلالات گوارشي عملکردي Functional Gastrointestinal Disorders) يا (FGID است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي - تحليلي به روش همبستگي بود. در اين پژوهش 129 نفر بيمار مبتلا به FGID از بين بيماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بيمارستان نور اصفهان (طي 5 ماه در سال 1387) انتخاب شدند و با استفاده از مقياس آلکسي تايمياي تورنتو، معيار بيمارستاني اضطراب و افسردگي و مقياس شدت علايم گوارشي مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي پژوهش با روش هاي آماري توصيفي، ضريب همبستگي Pearson و رگرسيون تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه از سه بعد آلکسي تايميا، تنها بين بعد دشواري در شناسايي احساسات با افسردگي، اضطراب و شدت علايم گوارشي در بيماران مبتلا به اختلالات گوارشي عملکردي همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد و اين بعد پيش بيني كننده تغييرات مربوط به افسردگي، اضطراب و شدت علايم گوارشي است
.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان دهنده نقش آلکسي تايميا به ويژه بعد دشواري در شناسايي احساسات و پردازش شناختي ادراک هيجاني آن در درک و فهم بهتر آسيب شناسي رواني اختلالات گوارشي عملکردي است. بنابراين ارزيابي و توجه به آن به عنوان يک عامل موثر در فرايند درمان اين بيماران ضروري به نظر مي رسد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی