برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ساختار عاملي، اعتبار و روايي فرم کوتاه - شاخص استرس فرزند پروري (PSI-SF) مادران كودكان عادي 12- 7 سال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسي ساختار عاملي، اعتبار و روايي فرم كوتاه - شاخص استرس فرزند پروري در مادران كودكان عادي 12- 7 سال شهر تهران بود.
مواد و روش ها: بعد از ترجمه، ترجمه معکوس و انطباق ابزار، به منظور هنجاريابي اين ابزار در قالب يک طرح زمينه يابي کاربردي، از بين جامعه مادران کودکان عادي به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، 468 مادر پرسش نامه
PSI-SF را تكميل نمودند. داده ها با روش مدل معادلات ساختاري و نرم افزارLISREL8.7  تحليل شدند.
يافته ها: نتايج Cronbach's alpha حاکي از آن بود که ميزان اعتبار نمره کل استرس والدين و هر يک از زيرمقياس هاي آشفتگي والدين، تعامل ناکارآمد والد - كودك و ويژگي هاي کودک مشکل آفرين براي کل گروه هنجاري به ترتيب 0.90، 0.80، 0.84 و 0.80، براي مادران کودکان پسر به ترتيب 0.89، 0.80، 0.83 و 0.78 و براي مادران کودکان دختر به ترتيب 0.91، 0.80، 0.84 و 0.80 به دست آمد. ضريب اعتبار بازآزمايي در طول 18 روز بعد از اجراي اول، برابر با 0.75 براي نمره كل استرس والدين، 0.82 براي زير مقياس آشفتگي والدين، 0.73 براي زير مقياس تعامل ناکارآمد والد - كودك و 0.71 براي زيرمقياس ويژگي هاي کودک مشکل آفرين بود كه اين مقادير همبستگي، بيانگر ثبات نمرات شاخصPSI-SF  در طول زمان است. روايي همگرا از طريق تعيين ضريب همبستگي با مقياس سلامت خلقي Depression Anxiety Stress Scales) يا (DASS و پرسش نامه مشكلات رفتاري كودكان The Child Behavior Checklist) يا (CBCL محاسبه شد. با روش تحليل عاملي تاييدي، با استفاده از مدل سه عاملي وابسته، سه عامل استخراج گرديد. اين سه عامل عبارت از آشفتگي والدين، تعامل ناكارآمد والد - كودك و ويژگي هاي كودك مشكل آفرين بود.
نتيجه گيري: بر طبق نتايج اين پژوهش، مقياس
SF-PSI واجد ويژگي هاي روان سنجي مورد نياز براي كاربرد در پژوهش هاي روان شناختي و تشخيص هاي باليني استرس فرزند پروري مادران است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فدایی، ز.، و دهقانی، م.، و طهماسیان، ک.، و فرهادی، ف. (1389). بررسی ساختار عاملی, اعتبار و روایی فرم کوتاه - شاخص استرس فرزند پروری (PSI-SF) مادران کودکان عادی 12- 7 سال. تحقیقات علوم رفتاری, 8(2 (پی در پی 16)), 81-91. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123517Vancouver : کپی

فدایی زهرا، دهقانی محسن، طهماسیان کارینه، فرهادی فاطمه. بررسی ساختار عاملی, اعتبار و روایی فرم کوتاه - شاخص استرس فرزند پروری (PSI-SF) مادران کودکان عادی 12- 7 سال. تحقیقات علوم رفتاری. 1389 [cited 2021May14];8(2 (پی در پی 16)):81-91. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123517IEEE : کپی

فدایی، ز.، دهقانی، م.، طهماسیان، ک.، فرهادی، ف.، 1389. بررسی ساختار عاملی, اعتبار و روایی فرم کوتاه - شاخص استرس فرزند پروری (PSI-SF) مادران کودکان عادی 12- 7 سال. تحقیقات علوم رفتاری, [online] 8(2 (پی در پی 16)), pp.81-91. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123517. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 463 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی