برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطوح سرمي لپتين،LIF و IL-6 در بيماران با لوسمي هاي لنفوئيدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه هماتولوژی و بانک خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: لپتين يک هورمون مترشحه از بافت چربي است که در تمايز و تکثير سلول هاي خونساز نقش مهمي دارد. اين هورمون نقش مهمي در متابوليسم چربيها بازي مي کند. فاکتور ممانعت کننده از لوسمي (LIF) يک سايتوکاين پلئوتروفيک با اعمال گسترده خونسازي، عصبي و اندوکريني مي باشد،LIF  و IL-6 با فعال کردن پيام رساني از طريق گيرنده هاي خود باعث کاهش لپتين مي شوند. شاخص توده بدني (BMI) داراي ارتباط مستقيمي با هورمون لپتين مي باشد و ميزان هموگلوبين و هماتوکريت نيز در پيش آگهي بيماري دخيل هستند. هدف اين مطالعه بررسي سطح سرمي و ارتباط ميان فاکتورهاي لپتين،LIF  و IL-6 و همچنين ميزان BMI، هموگلوبين و هماتوکريت در بيماران مبتلا به لوسمي هاي لنفوئيدي مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه تعداد 30 بيمار (15 مورد
ALL و 15 موردCLL ) مورد آزمايش قرار گرفت. 15 فرد سالم نيز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. سطوح سرمي لپتين،LIF  و IL-6 توسط روش اليزا اندازه گيري شد. BMI توسط فرمول آماري و ميزان هموگلوبين و هماتوکريت توسط دستگاه شمارنده سلولي اندازه گيري شدند. نتايج توسط نرم افزار SPSS آناليز و تفاوت آماري بين گروه ها توسط آزمون تي بررسي شد. P<0.05 به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميزان لپتين در مقايسه با گروه کنترل در بيماران
ALL کاهش (P<0.002) ولي در بيماران CLL افزايش داشت (P<0.003) اختلاف ميانگين LIF، IL-6،BMI  و لپتين در بيماران ALL در مقايسه با گروه کنترل کاهش و داراي نتايج معني داري بود (P<0.05) ميانگين فاکتورهاي LIF و BMI در گروه بيماران CLL در مقايسه با گروه کنترل داراي کاهش، لپتين داراي افزايش و اختلاف نتايج معني دار بود (P<0.05) ميزان IL-6 داراي کاهش ولي در حد معني دار نبود . ارتباط بين BMI و لپتين در بيماران ALL و CLL از لحاظ آماري معني دار نبود. اما اين ارتباط در افراد طبيعي معني دار بود (P<0.05) ميزان هموگلوبين و هماتوکريت در هر دو گروه بيماران ALL و CLL کاهش معني داري داشتند (P<0.05).
نتيجه گيري: سطوح سرمي LIF، IL-6، لپتين و همچنين ميزان هموگلوبين، هماتوکريت و BMI نسبت به گروه کنترل تغييرات معني دار را داشتند. اين نتايج پيشنهاد مي کند که اين فاکتورها ممکن است نقش مهمي در فيزيوپاتولوژي لوسمي هاي لنفوئيدي داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی زاده، ش.، و بهلولی، ش.، و عابدی، ع.، و موسوی، س.، و جعفرزاده، ب.، و همرنگ، ن.، و ایمانی، ع. (1389). بررسی سطوح سرمی لپتین,LIF و IL-6 در بیماران با لوسمی های لنفوئیدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 10(4 (پیاپی 38)), 340-351. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123513Vancouver : کپی

علی زاده شعبان، بهلولی شهاب، عابدی علی، موسوی سیدهادی، جعفرزاده بهزاد، همرنگ نوروز، ایمانی علی. بررسی سطوح سرمی لپتین,LIF و IL-6 در بیماران با لوسمی های لنفوئیدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1389 [cited 2021September20];10(4 (پیاپی 38)):340-351. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123513IEEE : کپی

علی زاده، ش.، بهلولی، ش.، عابدی، ع.، موسوی، س.، جعفرزاده، ب.، همرنگ، ن.، ایمانی، ع.، 1389. بررسی سطوح سرمی لپتین,LIF و IL-6 در بیماران با لوسمی های لنفوئیدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 10(4 (پیاپی 38)), pp.340-351. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123513. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی