برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اردبيل سال 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکط شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سرطان پستان يک سوم کليه سرطان ها در زنان و دومين علت مرگ ناشي از سرطان در آنان مي باشد. با پيشگيري و انجام غربالگري، ميزان ابتلا و مرگ و مير کاهش خواهد يافت. لذا اين مطالعه با هدف تعيين انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان و عوامل مرتبط با انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان در زنان شهر اردبيل صورت گرفته است.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي تعداد 300 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اردبيل با روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند. اطلاعات از طريق پرسشنامه خود ساخته شامل دو قسمت، سوالات آگاهي و نگرش و يک فرم اطلاعاتي در زمينه مشخصات دموگرافيکي، عوامل خانوادگي، اجتماعي - اقتصادي، عوامل خطر و زنان - مامايي جمع آوري گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار
SPSS نسخه 16 و آزمون هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد و P<0.05 به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميزان انجام خودآزمايي پستان 4%، معاينات باليني 4.7% و انجام ماموگرافي 3.7% بود. بين تحصيلات (P=0.003 آگاهي (P=0.002) و نگرش (P=0.004) با انجام خودآزمایي پستان ارتباط معني دار بود. بين وضعيت بيمه، سابقه هورمون درماني و انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان ارتباط معني داري ديده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان پايين انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر آن، ارايه برنامه هاي آموزشي مناسب و انجام مطالعات مداخله اي تاکيد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمی پرمهر، س.، و کریمان، ن.، و شیخان، ز.، و علوی مجد، ح. (1389). بررسی انجام آزمون های غربالگری سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل سال 1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 10(4 (پیاپی 38)), 310-318. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123510Vancouver : کپی

سلیمی پرمهر سوسن، کریمان نورالسادات، شیخان زهره، علوی مجد حمید. بررسی انجام آزمون های غربالگری سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل سال 1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1389 [cited 2021September21];10(4 (پیاپی 38)):310-318. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123510IEEE : کپی

سلیمی پرمهر، س.، کریمان، ن.، شیخان، ز.، علوی مجد، ح.، 1389. بررسی انجام آزمون های غربالگری سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل سال 1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 10(4 (پیاپی 38)), pp.310-318. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123510. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی