برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر دارچين بر کنترل قند خون و مقاومت به انسولين در بيماران ديابتي نوع II: يک مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: جهت کاهش گلوکز خون، هموگلوبين گليکوزيله و مقاومت انسوليني در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو، رژيم هاي غذايي متفاوت، داروهاي شيميايي و گياهي متعددي وجود دارند. گياهان دارويي مانند دارچين جهت کنترل ديابت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نادر بودن مطالعات در سايرکشورها و نيز متناقض بودن نتايج اين مطالعات و اينکه اکثر مطالعات موجود در مدل حيواني و يا در محيط آزمايشگاه انجام شده اند، در اين راستا مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير مکمل خوراکي دارچين بر روي گلوکز خون ناشتا، هموگلوبين گليکوزيله و مقاومت انسوليني در افراد ايراني مبتلا به ديابت نوع دو طراحي گرديد.
روش کار: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني بر روي 60 بيمار مبتلا به ديابت نوع دو (30 نفر گروه مداخله و 30 نفر گروه کنترل) در شهر تبريز در سال 1388 انجام گرديد. گروه مداخله روزانه 1.5 گرم پودر دارچين که در داخل کپسول هاي 500 ميلي گرمي پر شده بود (روزانه 3 عدد به همراه وعده هاي غذايي اصلي) و گروه کنترل دارونما به مدت 60 روز دريافت کردند. نمونه هاي خون وريدي در آغاز و پايان مطالعه جهت اندازه گيري ميزان گلوکز خون ناشتا، هموگلوبين گليکوزيله و انسولين سرم گرفته شد. مقاومت انسوليني با استفاده از اسکور HOMA ((Homeostasis Model Assessment محاسبه گرديد. نتايج بصورت ميانگين ± انحراف معيار ارايه گرديد. براي مقايسه ميانگين متغيرها قبل و بعد از مداخله از آزمون تي زوجي و براي مقايسه ميانگين بين گروه ها از آزمون تي استفاده گرديد. سطح معني دار آماري براي کليه آزمون ها P<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: پس از 60 روز مداخله، ميانگين سطوح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبين گليکوزيله و مقاومت انسوليني در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معني داري کاهش يافت (
P<0.05) هيچ تغيير معني داري در ميانگين سطح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبين گليکوزيله و مقاومت به انسولين در گروه کنترل بعد از 60 روز مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که مصرف دارچين مي تواند در کنترل گلوکز خون ناشتا، هموگلوبين گليکوزيله و کاهش مقاومت انسوليني در بيماران ديابت نوع دو موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خادم حقیقیان، ح.، و فرسادنعیمی، ع.، و پورقاسم گرگری، ب.، و علی عسگرزاده، ا.، و نعمتی، ع. (1389). اثر دارچین بر کنترل قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع II: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 10(4 (پیاپی 38)), 295-302. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123506Vancouver : کپی

خادم حقیقیان حسین، فرسادنعیمی علیرضا، پورقاسم گرگری بهرام، علی عسگرزاده اکبر، نعمتی علی. اثر دارچین بر کنترل قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع II: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1389 [cited 2021July27];10(4 (پیاپی 38)):295-302. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123506IEEE : کپی

خادم حقیقیان، ح.، فرسادنعیمی، ع.، پورقاسم گرگری، ب.، علی عسگرزاده، ا.، نعمتی، ع.، 1389. اثر دارچین بر کنترل قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع II: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 10(4 (پیاپی 38)), pp.295-302. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123506. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 376 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی