برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  - , شماره  1 ; از صفحه 23 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير يک دوره تمرين سرعتي تناوبي و بي تمريني بر پراکسيداسيون ليپيد و دستگاه ضداکسايشي موش هاي نژاد ويستار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کردستان
 
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي تاثير فعاليت ورزشي سرعتي و يک دوره بي تمريني متعاقب آن، بر مقدار پراکسيداسيون ليپيد (MDA) و پاسخ دستگاه ضداکسايشي (FRAP، اسيد اوريک، بيلي روبين و پروتئين تام) بود. بدين منظور 35 سر موش نر 3 ماهه به صورت تصادفي در 2 گروه تمرين سرعتي (n=15) و کنترل (n=15، بدون هيچ گونه برنامه تمريني) قرار گرفتند. آزمودني هاي گروه تمريني به مدت 12 هفته، هفته اي 3 جلسه، با مدت و شدت مشخص تمرين کردند (از هفته هشتم تا دوازدهم 5 سر موش از آزمودني هاي اين گروه، بي تمريني را تجربه کردند تا تاثيرات بي تمريني بررسي شود). آزمودني ها به صورت جداگانه در آزمايشگاه حيوانات با شرايط کنترل شده (دما، رطوبت و چرخه روشنايي - تاريکي (12:12 ساعت)) نگهداري شدند و از غذاي استاندارد موش استفاده کردند. متغيرهاي MDA و FRAP به صورت دستي و ديگر متغيرها به وسيله کيت ارزيابي شدند. پس از سه مرحله خونگيري (پيش آزمون، ميان آزمون (انتهاي هفته هشتم) و پس آزمون (انتهاي هفته دوازدهم))، نتايج حاصل از آناليز واريانس دو راهه با اندازه گيري هاي مکرر نشان داد دو گروه حداقل در يکي از مراحل ارزيابي به لحاظ متغيرMDA  (P=0.022 FRAP (P=0.005) و بيلي روبين (P=0.002) با يکديگر تفاوت معني داري داشتند، درحالي که پروتئين تام و اسيداوريک دو گروه اختلاف معني داري با هم نداشتند. همچنين، در گروه تجربي طي زمان هاي مختلف اندازه گيري به لحاض شاخصMDA  (P=0.001 PFRAP (P=0.001) و بيلي روبين (P=0.008) و اسيداوريک (P=0.012) تفاوت معناداري مشاهده شد. در کل، نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که يک دوره تمرين سرعتي موجب ايجاد سازگاري نسبي در دستگاه ضداکسايشي و اکسايش ليپيد مي شود، اما در اثر بي تمريني نتايج معکوس خواهد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیخ الاسلامی وطنی، د.، و گایینی، ع.، و علامه، ع.، و رواسی، ع.، و کردی، م.، و دادخواه تهرانی، ا. (1388). تاثیر یک دوره تمرین سرعتی تناوبی و بی تمرینی بر پراکسیداسیون لیپید و دستگاه ضداکسایشی موش های نژاد ویستار. علوم زیستی ورزشی (حرکت), -(1), 23-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123449Vancouver : کپی

شیخ الاسلامی وطنی داریوش، گایینی عباسعلی، علامه عبدالامیر، رواسی علی اصغر، کردی محمدرضا، دادخواه تهرانی ابوالفضل. تاثیر یک دوره تمرین سرعتی تناوبی و بی تمرینی بر پراکسیداسیون لیپید و دستگاه ضداکسایشی موش های نژاد ویستار. علوم زیستی ورزشی (حرکت). 1388 [cited 2021May09];-(1):23-41. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123449IEEE : کپی

شیخ الاسلامی وطنی، د.، گایینی، ع.، علامه، ع.، رواسی، ع.، کردی، م.، دادخواه تهرانی، ا.، 1388. تاثیر یک دوره تمرین سرعتی تناوبی و بی تمرینی بر پراکسیداسیون لیپید و دستگاه ضداکسایشی موش های نژاد ویستار. علوم زیستی ورزشی (حرکت), [online] -(1), pp.23-41. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123449. 

 
بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی