برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين ويژ گيهاي شخصيت با خلاقيت در دانشجويان دختر و پسر (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
 
چکیده: 

هدف: اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط ويژه گيهاي شخصيت دانشجويان با توجه به خلاقيت آنها براي برنامه ريزي، شکوفايي خلاقيت و تنظيم تغييرات ضروري آن انجام شده است. چنانچه رابطه بين خلاقيت و ويژه گيهاي شخصيتي تاييد شود، و بتوان افراد خلاق را با بررسي ويژه گيهاي شخصيتي آنها شناسايي کرد، مي توان با فراهم کردن زمينه هاي محيطي و اجتماعي از فشار و مشکلاتي که براي آنها پيش مي آيند، کاست و همچنين زمينه را براي پذيرش افکار خلاق و نوآوريهاي آنان آماده نمود و با بهره گيري از امکانات، ببشترين استفاده را از تفکر خلاق کرد.
روش: اين بررسي به روش همبستگي انجام شده، آزمودني ها
100 نفر از دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه در سال تحصيلي 1387-88 بوده اند که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش به کار برده شده، مقياس خلاقيت تورنس، پرسش نامه پنج عاملي (NEO) بوده اند. داده هاي گردآوري شده با بهره گيري از نرم افزار spss-16 و به کمک آزمون t استودنت و مدل آماري رگرسيون چند متغييره تحليل گرديدند.
يافته ها: ارتباط معني داري بين ويژگي هاي شخصيتي با خلاقيت ديده شد
(p<0.001)  و از ميان خرده مقياسهاي صفات شخصيت، تنها خرده مقياسهاي برون گرايي، انعطاف پذيري، با خلاقيت رابطه مثبت معني داري نشان دادند و بين خرده مقياسهاي روان رنجوري، با وجدان بودن و دلپذير بودن با خلاقيت، رابطه معني داري ديده نشد. همچنين تفاوت معني داري بين ميزان خلاقيت دانشجويان زن و مرد وجود نداشت.
نتيجه گيري: بين ويژگيهاي شخصيت و خلاقيت،ارتباط مثبت و معني دار وجود دارد. به نظر مي رسد که ويژگيهاي شخصيتي به عنوان يک صفت مي توانند خلاقيت را تسهيل کنند. اين صفات بر معني خلاقيت به عنوان عاملي براي مديريت هيجان ها تاکيد مي کنند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طهماسبیان، ح.، و افشارنیا، ک.، و محمدی، ش.، و کاکابرایی، ک. (1389). بررسی رابطه بین ویژ گیهای شخصیت با خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), 16(3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)), 320-320. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123400Vancouver : کپی

طهماسبیان حجت اله، افشارنیا کریم، محمدی شراره، کاکابرایی کیوان. بررسی رابطه بین ویژ گیهای شخصیت با خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). 1389 [cited 2021May13];16(3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)):320-320. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123400IEEE : کپی

طهماسبیان، ح.، افشارنیا، ک.، محمدی، ش.، کاکابرایی، ک.، 1389. بررسی رابطه بین ویژ گیهای شخصیت با خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), [online] 16(3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)), pp.320-320. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123400. 

 
بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی