برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط علايم روانپزشکي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان شهر اصفهان (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات فن آوری اطلاعات در علوم سلامت
 
چکیده: 

هدف: برخي بررسي ها نشان داده اند که %14 از کاربران اينترنت، مبتلا به علايم رفتارهاي وسواسي، حالت شيدايي، افسردگي و مانند آن هستند. همچنين به برخي ويژگيهايي مانند انزواي اجتماعي، عزت نفس پايين اشاره شده است. اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط ميان اعتياد به اينترنت و علايم روانپزشکي انجام شده است.
روش: اين پژوهش از نوع توصيفي-مقطعي است. آزمودني هاي پژوهش
120 نفر از کاربران دانشجوي شهر اصفهان بوده اند که به روش سهميه اي نمونه گيري شده اند. پرسش نامه هاي اطلاعات جمعيت شناختي و تشخيص اعتياد به اينترنت (YDQ)، پرسش نامه اعتياد به اينترنت يانگ(IAT)  و فهرست علايم نود سوالي (SCL-90) براي گردآوري داده ها به کار برده شدند. نمرات علايم روانپزشکي از روي نمرات اعتياد به اينترنت پيش بيني گرديد و ميانگين نمرات علايم روانپزشکي در افراد معتاد به اينترنت و غير معتاد نيز مقايسه شد. داده ها با بهره گيري از آزمون هاي آماري t، آناليزکواريانس چند متغيره و رگرسيون لجستيک در نرم افزار SPSS-12 تحليل شدند.
يافته ها: تفاوت معني داري ميان ميانگين علايم روانپزشکي در همه خرده مقياسهادر پرسش نامه
SCL-90 و سه شاخصPSDI ،  GSIو PST در دو گروه معتاد به اينترنت و کاربر عادي ديده شد(p<0.01) . همچنين همبستگي مثبت و معني داري بين نمرات علايم روانپزشکي (افسردگي، اضطراب، خود بيمار انگاري، وسواس، حساسيت ميان فردي، پرخاشگري، پارانويا، فوبيا و روانپريشي) و سه شاخصPSDI ،GSI  و PST با اعتياد به اينترنت وجود داشت(p<0.01) .
نتيجه گيري: بايد به پديده اعتياد اينترنتي به عنوان يک مشکل رواني که اغلب گريبانگير نسل جوان و آينده ساز جامعه مي باشد پرداخته شود و لازم است روانپزشکان و روانشناساني که در زمينه بهداشت روان فعاليت مي کنند، درباره مشکلات رواني ناشي از اعتياد اينترنتي مانند اضطراب، افسردگي، پرخاشگري، نارضايتي شغلي و تحصيلي در ميان معتادان به اينترنت آگاهي داشته باشند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علوی، س.، و مراثی، م.، و جنتی فرد، ف.، و اسلامی، م.، و برنامنش، ع. (1389). بررسی ارتباط علایم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان شهر اصفهان (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), 16(3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)), 324-324. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123370Vancouver : کپی

علوی سیدسلمان، مراثی محمدرضا، جنتی فرد فرشته، اسلامی مهدی، برنامنش علیرضا. بررسی ارتباط علایم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان شهر اصفهان (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). 1389 [cited 2021May11];16(3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)):324-324. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123370IEEE : کپی

علوی، س.، مراثی، م.، جنتی فرد، ف.، اسلامی، م.، برنامنش، ع.، 1389. بررسی ارتباط علایم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان شهر اصفهان (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), [online] 16(3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)), pp.324-324. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123370. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی