برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تغييرات مشاوره هاي روانپزشکي بيمارستان رسول اکرم (ص) در طول سه سال (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات بهداشت روان
 
چکیده: 

هدف: سرويس هاي روانپزشکي مشاوره-رابط بيش از 30 سال است که در آمريکا و کشورهاي اروپايي پايه گذاري شده و بررسي هايي در راستاي پيگيري تغييرات الگوي مشاوره در روانپزشکي انجام شده است. در کشور ما در اين زمينه بررسي چنداني انجام نشده است. هدف مطالعه حاضر بررسي وضعيت مشاوره هاي روانپزشکي و تغييرات آن در يک دوره سه ساله است.
روش: اين پژوهش از نوع بررسي هاي مروري است و در آن مشاوره هاي روانپزشکي انجام شده از بهمن ماه 1385 تا پايان اسفند ماه 1388 به صورت گذشته نگر مورد ارزيابي قرار گرفتند. ويژگي هاي مشاوره ها توسط آزمونهاي توصيفي بررسي شدند. سپس تفاوتهاي اين ويژگي ها بين سالهاي ياد شده به کمک آزمون هاي آماري t و خي دو مورد بررسي قرارگرفتند.
يافته ها: در طول سه سال، از 1386 تا 88 براي %1.09 کل بيماران بستري مشاوره روانپزشکي درخواست شده است. بيشترين مشاوره ها از بخش داخلي درخواست شده بود. علايم روانپزشکي(%55)  و علايم بدني توجيه نشده (%16) شايعترين علل درخواست مشاوره ها و افسردگي (%27.7) دليريوم(%11.8)  و وابستگي به مواد (%10.2) شايعترين تشخيصهاي روانپزشکي بودند. متوسط زمان انتظار براي مشاوره ها 1.39-+1.088 بود. بين سالهاي 85 تا 88 از نظر تعداد کلي مشاوره ها، جنسيت بيماران، بخش درخواست کننده مشاوره و زمان انتظار مشاوره ها تفاوت آماري معني داري ديده نشد، گرچه در برخي بخشها مانند نورولوژي افزايش معني دار آماري در ميانگين مشاوره هاي درخواست شده وجود داشت(p<0.05) . علل درخواست مشاوره ها بين دو دوره تفاوت داشت (p<0.04) و پرخاشگري و تحريک پذيري در سال 88 درصد بيشتري از علل درخواست مشاوره را تشکيل مي دادند. شايعترين تشخيص روانپزشکي در هر دو دوره افسردگي بود، ولي وابستگي به مواد در سال 88 نسبت به سال 85 تفاوت معني دار داشت (p<0.001).
نتيجه گيري: افزايش درصد معتادين به مواد در بيماران بدني ممکن است بيانگر افزايش ميزان شيوع مصرف مواد در جامعه و يا به علت افزايش امکانات تشخيصي و درماني براي اين بيماران و اهميت توجه به درمان وابستگي به مواد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری جلفایی، ع.، و نصراصفهانی، م. (1389). تغییرات مشاوره های روانپزشکی بیمارستان رسول اکرم (ص) در طول سه سال (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), 16(3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)), 334-334. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123326Vancouver : کپی

قنبری جلفایی عاطفه، نصراصفهانی مهدی. تغییرات مشاوره های روانپزشکی بیمارستان رسول اکرم (ص) در طول سه سال (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). 1389 [cited 2021May12];16(3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)):334-334. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123326IEEE : کپی

قنبری جلفایی، ع.، نصراصفهانی، م.، 1389. تغییرات مشاوره های روانپزشکی بیمارستان رسول اکرم (ص) در طول سه سال (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), [online] 16(3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)), pp.334-334. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123326. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی