برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و سلامت روان در سوء مصرف کنندگان مواد و افراد عادي (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

هدف: مساله سوء مصرف مواد افزون بر مشکلات فردي و اجتماعي يک مشکل خانوادگي هم به شمار مي رود. سوء مصرف مواد بر بهداشت رواني فرد و خانواده وي اثر بدي مي گذارد. از اين رو در اين بررسي کوشش شده است تا طرحواره هاي ناسازگار اوليه و سلامت رواني سوء مصرف کنندگان مواد و افراد عادي مقايسه شود.
روش: روش تحقيق حاضر علي-مقايسه اي (پس رويدادي) و مقطعي مي باشد. به بيان ديگر در پژوهش حاضر دو گروه افراد سوء مصرف کننده مواد و افراد عادي از نظر طرحواره هاي ناسازگار اوليه و وضعيت سلامت رواني کنوني مقايسه شده اند. آزمودني هاي پژوهش
32 نفر سوء مصرف کننده مواد بوده اند که به روش نمونه گيري در دسترس از ميان مراجعه کنندگان به مراکز سرپايي ترک اعتياد و 32 نفر از افراد عادي در شهرستان اردبيل انتخاب شدند. ابزار گرد آوري داده ها پرسش نامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه يانگ و پرسش نامه سلامت عمومي بوده است. داده ها به کمک آزمونهاي آماريt  و ضريب همبستگي تحليل شدند.
يافته ها: يافته ها نشان دادند که طرحواره بريدگي، طرد و ديگر جهت مندي و طرحواره هاي ناسازگار رهاشدگي، انزواي اجتماعي، نقص و شرم، وابستگي-بي کفايتي، آسيب پذيري در برابر زيان و بيماري در ميان سوء مصرف کنندگان مواد و افراد سالم متفاوت است و با توجه به ميانگين بدست آمده، طرحواره هاي ناسازگار در سوء مصرف کنندگان مواد بيشتر از افراد عادي هستند. همچنين مشکلات سلامت روان، اختلال جسماني کردن و اضطراب در ميان سوء مصرف کنندگان مواد بيشتر از افراد سالم بوده است. افزون بر اين ضريب همبستگي پيرسون ميزان رابطه سلامت روان با پنج حوزه طرحواره هاي بريدگي و طرد، خود گرداني و کارکرد مختل، ديگر جهت مندي و گوش به زنگي بيش از اندازه و بازداري را در سوء مصرف کنندگان و افراد عادي به ترتيب
0.725-0.632، 0.596-0.559، 0.501-0.652، 0.381-0.460 و 0.414-0.521 نشان داد.
نتيجه گيري: به طور کلي بين دو گروه سوء مصرف کننده مواد و افراد عادي در طرحواره هاي ناسازگار اوليه و سلامت رواني تفاوت معنادار ديده مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی