برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مدل کسب شايستگي مديريتي مبتني بر انتظارات در پرستاري، بر توانمندي کارکنان پرستاري و اثربخشي سبک رهبري مديران پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و چمران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ايجاد محيط باليني مطلوب براي استفاده از توانمندي هاي پرستاران و بالفعل کردن استعدادهاي بالقوه آنها نيازمند ايفاي مهارت هاي مديريتي و اثربخشي رهبري مديران پرستاري است؛ هرچند بکارگيري اين مهارت ها کمتر مشاهده مي گردد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير مدل کسب شايستگي مبتني بر انتظارات در پرستاري بر اثربخشي سبک رهبري مديران پرستاري و توانمندي کارکنان پرستاري انجام شد.
روش تحقيق: اين مطالعه نيمه تجربي با گروه هاي کنترل نامتعادل، بخشي از يک تحقيق تلفيقي مي باشد. 43 پرستار و 13 مدير پرستاري بيمارستان امام رضا (ع) (گروه شاهد) و 47 پرستار و 29 مدير پرستاري بيمارستان ولي عصر (عج) شهر بيرجند (گروه مداخله) مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي توانمندي اسپريتزر و سبک رهبري ليدز استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS ويرايش 16 و آزمون هاي آماري تي مستقل، تي زوجي، من ويتني، کروسکال واليس و کاي دو در سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: يافته ها حاکي از تفاوت معني داري در ميانگين نمرات توانمندي کارکنان پرستاري گروه مداخله بود (P<0.001) اما تفاوت معني داري در سطح توانمندي اين گروه مشاهده نشد (P=0.146)؛ همچنين تفاوت معني داري در ميانگين نمرات اثربخشي سبک رهبري مديران پرستاري گروه مداخله، بعد از مداخله مشاهده گرديد (P=0.046).
نتيجه گيري: مدل کسب شايستگي مديريتي مبتني بر انتظارات در پرستاري توانسته است اثربخشي سبک رهبري و مهارت هاي مديران پرستاري را به گونه اي ارتقا دهد که اين تغييرات توسط کارکنان درک شده و بر توانمندي آنان اثر بگذارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

محمودی راد، غ.، و احمدی، ف.، و ونکی، ز.، و حاجی زاده، ا. (1389). تاثیر مدل کسب شایستگی مدیریتی مبتنی بر انتظارات در پرستاری, بر توانمندی کارکنان پرستاری و اثربخشی سبک رهبری مدیران پرستاری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 17(2 (پیاپی 43)), 127-135. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123320Vancouver : کپی

محمودی راد غلامحسین، احمدی فضل اله، ونکی زهره، حاجی زاده ابراهیم. تاثیر مدل کسب شایستگی مدیریتی مبتنی بر انتظارات در پرستاری, بر توانمندی کارکنان پرستاری و اثربخشی سبک رهبری مدیران پرستاری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1389 [cited 2021April12];17(2 (پیاپی 43)):127-135. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123320IEEE : کپی

محمودی راد، غ.، احمدی، ف.، ونکی، ز.، حاجی زاده، ا.، 1389. تاثیر مدل کسب شایستگی مدیریتی مبتنی بر انتظارات در پرستاری, بر توانمندی کارکنان پرستاری و اثربخشی سبک رهبری مدیران پرستاری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 17(2 (پیاپی 43)), pp.127-135. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123320>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی