برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزشيابي اعضاي هيات علمي توسط دانشجويان با سطوح مختلف پيشرفت تحصيلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریحی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اساتيد به عنوان يکي از ارکان اصلي نظام آموزش عالي بطور مستمر و به روش هاي مختلف، از جمله توسط دانشجويان ارزشيابي مي شوند. نظر به اين که گروهي از اساتيد، با ارزشيابي توسط دانشجويان ضعيف، موافق نيستند، مطالعه حاضر به منظور تعيين ارتباط بين نمره ارزشيابي اساتيد و سطوح مختلف پيشرفت تحصيلي دانشجويان طراحي و اجرا گرديد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي و مقطعي که در سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکي بيرجند انجام شد، 63 نفر از اساتيد به روش سرشماري انتخاب شدند و با تکميل 2700 پرسشنامه توسط تمامي دانشجويان رشته پزشکي مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه ارزشيابي اساتيد بود که روايي و پايايي آن توسط مرکز توسعه آموزش دانشگاه تاييد شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS (ويرايش 11.5) در سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان ممتاز، متوسط و ضعيف به ترتيب
55.59±11.46، 55.70±12.49 و 55.51±12.23 بود (P=0.96). در بررسي حيطه هاي مختلف مورد ارزشيابي، فقط در حيطه شؤون مدرسي بين دانشجويان ممتاز و ضعيف اختلاف معني داري مشاهده گرديد (P=0.03).
نتيجه گيري: با توجه به اين که بين نمره ارزشيابي اساتيد و سطوح مختلف پيشرفت تحصيلي دانشجويان اختلاف معني داري مشاهده نشد، به نظر مي رسد که سطح علمي دانشجويان در ارزشيابي اساتيد تاثير چنداني ندارد و از اين رو اين متغير نمي تواند به عنوان يک عامل سوگيري در ارزشيابي اساتيد تلقي گردد. اختلاف مشاهده شده در حيطه شؤون مدرسي، مي تواند تاکيدي بر لزوم رعايت بيشتر عدالت اساتيد در برخورد با دانشجويان باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 84 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی