4 SID.ir | اثر محدوديت انرژي بر برخي نشانگرهاي مرتبط با طول عمر و التهاب در موش صحرايي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثر محدوديت انرژي بر برخي نشانگرهاي مرتبط با طول عمر و التهاب در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* كرج، خيابان طالقاني شمالي، بالاتر از ميدان طالقاني، شهرك اداري، دانشكده علوم پزشكي كرج، معاونت غذا و دارو، اداره نظارت بر مواد غذايي
 
چکیده: 

زمينه و هدف: دريافت انرژي مازاد و چاقي متعاقب آن، باعث افزايش بروز بيماري هاي مزمن و کاهش اميد به زندگي مي شود. محدوديت انرژي، با در نظر گرفتن دريافت کافي مواد مغذي، خطر بروز بيماري هاي مزمن در حال پيشرفت را کم مي کند. اين مطالعه با هدف ارزيابي تاثير محدوديت دريافت انرژي بر روي تغييرات نشانگرهاي التهاب و طول عمر موش هاي صحرايي انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي، 50 موش صحرايي نر از نژاد ويستار به صورت تصادفي به دو گروه شاهد (رژيم با دسترسي آزاد) و محدوديت انرژي (
%40 محدوديت نسبت به انرژي پايه مورد نياز) تقسيم شدند. وزن، شاخص توده بدن (BMI)، دماي بدن و سطوح سرمي گلوکز، انسولين، لپتين، عامل نکروز تومور- آلفا (TNF-a) و اينترلوکين 6 (IL-6) در پايان مطالعه اندازه گيري شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ويرايش 11.5 و آزمون تي مستقل در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: محدوديت انرژي باعث کاهش معني داري در وزن
(p=0.001)، (P=0.001) BMI، دماي بدن (p=0.001) و همچنين سطوح سرمي گلوکز (p=0.035)، انسولين (P=0.021)، (P=0.045) IL-6 و لپتين (P=0.001) شد، اما سطح TNF-a تغيير معني داري نکرد (p=0.3).
نتيجه گيري: کاهش سطح انسولين و دماي بدن، به عنوان دو نشانگر طول عمر، تحت اثر محدوديت انرژي مي تواند علامت کاهش ميزان متابوليسم باشد؛ همچنين کاهش نشانگر التهابي IL-6 نشان دهنده اين مطلب است که محدوديت انرژي مي تواند فرايندهاي التهابي را که عامل خطر عمده براي بسياري از بيماري هاي مزمن است، کاهش دهد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 140
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی