برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير الگوي توانمندسازي خانواده - محور بر دانش، نگرش و عملکرد مراقبين بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مراقبت از بيمار مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس (ام.اس) تنش زيادي براي مراقب و خانواده ايجاد مي کند. اجراي يک برنامه توانمندسازي به خودکنترلي و اتخاذ رفتارهاي پيشگيرانه منجر مي شود. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير الگوي توانمندسازي خانواده- محور بر دانش، نگرش و عملکرد مراقبين مبتلايان به ام.اس انجام شد.
روش تحقيق: اين مطالعه با طراحي کارآزمايي باليني بر روي 70 مراقب بيمار مبتلا به ام.اس در دو گروه آزمون و شاهد انجام شد. برنامه توانمندسازي خانواده - محور در طول سه ماه اجرا و پرسشنامه هاي دانش، نگرش و عملکرد پس از تکميل، جمع آوري و داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS (ويرايش 11.5) و آزمون هاي آماري استنباطي در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بر اساس آزمون تي مستقل، بين ميانگين نمرات دانش، نگرش و عملکرد گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله اختلاف معني داري وجود نداشت
(P>0.05). اين مقايسه بعد از اجراي مداخله سه ماهه، معنيدار بود (P=0.001). همچنين ميانگين نمرات دانش، نگرش و عملکرد مراقبين گروه آزمون سه ماه بعد از مداخله، به صورت معني داري افزايش يافت (p=0.001)؛ در حالي که در گروه شاهد اختلاف معني داري وجود نداشت (p>0.05).
نتيجه گيري: توانمندسازي مراقبين بيماران مبتلا به ام.اس، منجر به افزايش آگاهي، درک و مهارت شده، ايشان را در امر مراقبت کارآمد ياري داده و منجر به بهبود ايفاي نقش مي شود. طراحي و اجراي برنامه هاي موثر و ايمن براي مراقبين بيماران مزمن توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مسعودی، ر.، و الحانی، ف.، و مقدسی، ج.، و قربانی، م. (1389). تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده - محور بر دانش, نگرش و عملکرد مراقبین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 17(2 (پیاپی 43)), 87-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123310Vancouver : کپی

مسعودی رضا، الحانی فاطمه، مقدسی جعفر، قربانی مصطفی. تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده - محور بر دانش, نگرش و عملکرد مراقبین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1389 [cited 2021May10];17(2 (پیاپی 43)):87-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123310IEEE : کپی

مسعودی، ر.، الحانی، ف.، مقدسی، ج.، قربانی، م.، 1389. تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده - محور بر دانش, نگرش و عملکرد مراقبین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 17(2 (پیاپی 43)), pp.87-97. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123310. 

 
بازدید یکساله 260 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی