برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير زمان دم بر ميزان فلورايد آزاد شده از چاي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی دندان پزشکی کودکان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندان پزشکی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: از آنجا که مقادير بالاي فلورايد مي تواند باعث فلوروزيس و استئوآرترايتيس شود و با توجه به مصرف بالاي چاي در ايران و مقادير قابل توجه فلورايد در چاي و با توجه به عدم اطلاع از تاثير زمان دم چاي بر ميزان فلورايد آزاد شده از چاي، در اين تحقيق هدف تعيين تاثير زمان دم بر ميزان فلورايد آزاد شده از چاي در سال1386-87  در آزمايشگاه شيمي دانشکده داروسازي دانشگاه تهران بود.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحى تجربى بر روى دو نوع چاي عقاب و دو غزال که به ترتيب پرمصرف ترين چاي داخلي و خارجي در ايران در سال
1386 بودند انجام شد و از هر نوع چاي، سه بسته از مناطق مختلف شهر تهران خريداري شد. براي هر نوع چاي شش نمونه، در شش زمان3 ، 5، 15، 30، 60، 120 دقيقه دم شد. در هر بار دم، يک گرم چاي خشک به 100 ميلي ليتر آب مقطر در حال جوش در داخل قوري تفلون اضافه شد و قوري ها جهت دم کردن چاي، در انکوباتور با دماي 80 درجه سانتي گراد قرار داده شدند و پس از گذشت زمانهاي مورد نظر، 10 ميلي ليتر عصاره چاي برداشته و پس از صاف کردن عصاره با نسبت يک به يک به آن بافر TISAB II اضافه کرده و سپس غلظت يون فلورايد به روش پتانسيومتري اندازه گيري شد. ميزان فلورايد چاي در هر زمان دم و به تفکيک نوع چاي با آمار T-Test در هر مقطع و بين دو چاي در زمانهاي پيگيري با آزمون ANOVA مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق بر روي 72 نمونه چاي انجام شد. ميانگين فلورايد چاي دو غزال0.04 ±0.77 و ميانگين فلورايد چاي عقاب 0.11 ppm ±2.6 بود،در کليه زمانها اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار بود.
(P<0.001). مقدار فلورايد آزاد شده از هر دو نوع چاي عقاب و دو غزال، با افزايش زمان دم، افزايش يافت (p<0.001)، به طوريکه در چاي عقاب ميزان فلورايد آزاد شده در زمان 3 دقيقه 0.09 ppm ±2.2 بود که در زمان 120 دقيقه به 0.07 ±2.9 افزايش يافت و در چاي دو غزال ميزان فلورايد آزاد شده در زمان 3 دقيقه0.07 ±0.59 بود که در زمان 120 دقيقه به 0.02 ppm±0.88 افزايش يافت.
نتيجه گيري: با افزايش زمان دم، ميزان فلورايد آزاد شده از چاي افزايش مي يابد. بهترين زمان براي دم کردن چاي حدود
5 دقيقه مي باشد. مقايسه دو نوع چاي عقاب و دو غزال بيانگر وجود ميزان فلورايد بيشتر، در چاي عقاب مي باشد، زمان پيشنهاد شده براي دم چاي که از طرف شرکت توليد کننده چاي، براي چاي دو غزال 5 دقيقه و زمان مناسبي است. در حاليکه زمان توصيه شده براي چاي عقاب حدود 15 دقيقه مي باشد که بنا به نتايج اين تحقيق مي تواند منجر به ورود مقادير قابل توجهي فلورايد به بدن شود، لذا اين زمان زمان چندان مناسبي براي دم چاي به نظر نمي آيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 273
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی