برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه سمانهاي گلاس آينومر F Type II و S.D.S بر ميزان استحکام کششي قطري (In vitro)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی ترمیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندان پزشکی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: استحکام کششي قطري، از وﻳژگيهاي مواد ترﻣﻴمي شکننده و سمانها از جمله سمانهاي گلاس آينومر مي باشد. وجود مقادير مشخص و استاندارد از اين استحکام، جهت حصول به نتايج مطلوب در کاربرد مواد مذکور ضروري مي باشد. با توجه به اينکه سمان گلاس آينومر S.D.S اخيرا وارد بازار ايران شده و به دليل وجود خلا اطلاعاتي در اين زمينه، مطالعه حاضر با هدف مقايسه استحکام کششي قطري سمانهاي گلاس آينومرS.D.S  نوع restorative وTypeII Fuji  انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه با طراحي تجربي و بر روي
20  نمونه ديسکي شکل از هر سمان با ابعاد 4.5 mm ارتفاع و 9 mm قطر انجام گرفت. نمونه ها طبق دستورالعملANSI/ADA 66  در رابطه با ابعاد سمانها و دستورالعمل کارخانه سازنده در مورد نسبت پودر به مايع آنها ساخته شدند. تمام نمونه ها تا زمان انجام تست در انکوباتور با دماي  1 oC±37 و رطوبت نسبي 5%±95 نگهداري شدند.D.T.S  نمونه ها در فواصل زماني 15 دقيقه و 24 ساعت پس از شروع اختلاط پودر و مايع در دستگاه تست Zwick (Roell-GermanyZ020) با سرعت 0.5 mm/min بررسي شد و نتايج حاصله توسط آزمون آماري و T-Test مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميزان استحکام کششي قطري سمان گلاس آينومر
Fuji TypeII در زمانهاي 15دقيقه و24  ساعت بترتيب 1.57 Mpa±67.5 و 1.3 Mpa±6.98 بود و اين ميزان براي سمان گلاس آينومر  S.D.Sنوعrestorative ، در زمانهاي ذکر شده بترتيب 0.55±54.4 و 1.41 Mpa±6.61 بود. تغييرات زماني هر دو سمان به لحاظ آماري معني دار بود (P<0.03) ولي ميزان استححام دو سمان هاي گلاس آينومر مشابه بود(P<0.6) .
نتيجه گيري: ميزان استحکام کششي قطري گلاس آيونمر مشابه است و با گذشت زمان در هر دو سمان، ميزان استحکام افزايش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی