برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 99 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي جامعه شناختي رابطه بين پايگاه اقتصادي - اجتماعي دانشجويان و نگرشهاي ديني آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تحقيق حاضر، با هدف بررسي نگرشهاي ديني دانشجويان دانشگاه شيراز، به شيوه پيمايش صورت گرفته است که جهت تبيين بهتر متغير وابسته، چارچوب نظري تحقيق، تلفيقي از نظريات وبر، اينگلهارت، هالامي وآرجيل انتخاب شده است.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به دليل همگني نسبتا زياد جامعه آماري 400 نفر تعيين شده که از روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيک براي انتخاب افراد استفاده شده است. متغيرهاي مستقل تحقيق شامل متغيرهاي جمعيت شناختي، پايگاه اقتصادي - اجتماعي، جامعه پذيري مذهبي، ميزان استفاده مذهبي از وسايل ارتباطي و ميزان ماديگرايي و متغير وابسته شامل نگرش ديني بوده که از ترکيب اعتقادات ديني، شناخت هاي ديني و شعاير ديني بدست آمده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد بر اساس متغيرهاي جمعيت شناختي تفاوت معني داري بين نگرش ديني دانشجويان وجود داشته است. چنانکه بر اساس نوع دانشکده، نگرش ديني دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشکده ادبيات و علوم انساني از دانشجويان مهندسي قويتر بوده ضمن آنکه نگرش ديني دانشجويان متاهل از دانشجويان مجرد قويتر بوده است. همچنين بررسي رابطه بين مقطع تحصيلي و نگرش ديني نشان مي دهد هر قدر مقطع تحصيلي افزايش مي يابد، نگرش ديني دانشجويان روبه پايين ميل مي کند
.
يافته هاي تحقيق رابطه مثبتي را بين متغيرهاي جامعه پذيري مذهبي و ميزان استفاده مذهبي از وسايل ارتباطي با نگرش ديني نشان مي دهد ضمن آنکه بين ميزان ماديگرايي و نگرش ديني رابطه منفي را نشان مي دهد. جهت سهولت بررسي متغير پايگاه اقتصادي - اجتماعي بين ابعاد آن و نگرش ديني بررسي صورت گرفته که نتايج نشان مي دهد بين شغل و تحصيلات پدر و مادر و نگرش ديني رابطه معني داري وجود ندارد اما بين هزينه و درآمد و نگرش ديني رابطه معني داري وجود دارد
.
نهايتا براي تبيين متغير وابسته از رگرسيون چند متغيره استفاده شده که نتايج نشان مي دهد، جهت تبيين متغير وابسته، به ترتيب سه متغير جامعه پذيري مذهبي، ميزان استفاده مذهبي از وسايل ارتباطي و ميزان هزينه وارد معادله شده است. اين سه متغير در مجموع
80.02 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين نموده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کشاورز، ا.، و جهانگیری، ج. (1389). بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان و نگرشهای دینی آنها. جامعه شناسی, 5(2), 99-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123270Vancouver : کپی

کشاورز امراله، جهانگیری جهانگیر. بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان و نگرشهای دینی آنها. جامعه شناسی. 1389 [cited 2021May14];5(2):99-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123270IEEE : کپی

کشاورز، ا.، جهانگیری، ج.، 1389. بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان و نگرشهای دینی آنها. جامعه شناسی, [online] 5(2), pp.99-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123270. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی