برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 9 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان اعتماد اجتماعي در شهرستان نور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين پژوهش از نظريات صاحبنظران اعتماد مانند پارسنز، کلمن، زتومکا،تونيس، گيدنز و بورديو استفاده شده است و در نهايت يک چارچوب نظري برگرفته از تئوري هاي پارسنز و کلمن و زتومکا تشکيل شد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته درباره اين موضوع، برخي از عوامل اجتماعي موثر بر اعتماد اجتماعي (تعهد دروني ناشي از جامعه پذيري، سود حاصل از اعتماد و ميزان انتظار از اعتماد شونده و ريسک اعتماد) شناسايي شده اند و به وسيله آنها فرضياتي طرح شده و به آزمون گذاشته شد. در اين پژوهش از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتايج حاصل از تحقيق بوسيله برنامه آماريspss  و با تکنيک هاي همبستگي پيرسون، رگرسيون ساده و رگرسيون چندگانه و تحليل مسير مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به داده هاي بدست آمده و مقايسه آن با فرضيات تحقيق، مي توان گفت: از بين چهار فرضيه موجود در چارچوب نظري تحقيق، سه فرضيه تاييد شد. 1- بين تعهد دروني و اعتماد اجتماعي رابطه مثبت وجود دارد. 2- بين سود حاصل از اعتماد و اعتماد اجتماعي رابطه مثبت وجود دارد. 3- بين ريسک اعتماد و اعتماد اجتماعي رابطه معکوس وجود دارد. 4- بين ميزان انتظار از اعتماد شونده و اعتماد اجتماعي رابطه وجود ندارد. نتيجه اي که از اين تحقيق گرفته شد اينست که اعتماد اجتماعي در جامعه ما آن طورکه پير بورديو فرض مي کرد نيست بلکه اعتماد اجتماعي داراي ماهيت و کارکرد اخلاقي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی