برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  19 , شماره  76 ; از صفحه 48 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

رضايت پزشکان خانواده از عوامل موثر بر پوياسازي طرح پزشک خانواده و بيمه روستايي در دانشگاه هاي علوم پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
چکیده: 

مقدمه: پزشک خانواده به عنوان سرپرست گروه سلامت مسوول بکارگيري و استفاده بهينه از کليه امکانات براي تامين، حفظ و ارتقاي تندرستي جمعيت تحت پوشش خود است. رضايت پزشکان خانواده مي تواند در بهره وري منابع، کميت و کيفيت خدمات موثر باشد.
هدف: تعيين ميزان رضايت پزشکان خانواده از عوامل موثر بر پوياسازي طرح پزشک خانواده و بيمه روستايي در دانشگاه هاي علوم پزشکي استان هاي شمالي ايران در سال
1378.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي-تحليلي به صورت مقطعي در سال 1387 انجام شد. محيط پژوهش مناطق روستايي و شهرهاي کمتر از 20000 نفر زير پوشش دانشگاه هاي علوم پزشکي گلستان، مازندران، بابل و گيلان بوده است. براي نمونه گيري ابتدا %20 مراکز مجري طرح پزشک خانواده هر دانشگاه به روش تصادفي منظم (مجموعا 107 مرکز از کل 521 مرکز) انتخاب شدند و بعد در هر مرکز کليه پزشکان در دسترس که حداقل 6 ماه سابقه کار داشتند (کلا 166 نفر) با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها با آزمون هاي Kendall's, Fisher's Exact ,chi-square  در نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: از کل 166 پزشک خانواده، 92 نفر (%55.4) مرد، 132 نفر(%79.5)  متاهل و ميانگين سني آنها 4.95±31.5 ساله بوده که بيشترين افراد (%65) در گروه سني 31-40 سال قرار داشتند. ميانگين جمعيت تحت پوشش پزشکان خانواده 1338±4285 نفر و ميانگين سابقه خدمت پزشکان 9.79±32 ماه بوده که 68 نفرشان(%41)  حداقل يک بار محل خدمت خود را تغيير داده بودند. ميزان رضايت پزشکان خانواده از کارکرد واحدهاي ستادي مرکز بهداشت شهرستان مربوط و مجموعه کارکرد پزشکان متخصص سطح 2 نسبت به پذيرش و پشتيباني فني بيماران ارجاع داده شده پايين و در دانشگاه هاي مورد مطالعه تفاوت معني دار داشت. رضايت پزشکان خانواده از ميزان همکاري، دانش و مهارت اعضاي گروه سلامت بالا، ولي از پذيرش و همکاري دارندگان دفترچه بيمه روستايي در اجراي اصول و مقررات مربوطه پايين بوده است.
نتيجه گيري: به طور کلي رضايت پزشک خانواده از کارکرد مرکز بهداشت شهرستان و متخصصان طرف قرارداد سطح 2 و دارندگان دفترچه بيمه روستايي کم و از اعضاي گروه سلامت زياد بوده است. پس، مسوولان مرکز بهداشت شهرستان ها بايد نسبت به اصلاح برنامه ها و تقويت هماهنگي سطح اول و دوم نظام شبکه در جهت تامين نيازمندي هاي سطح اول توجه و اقدام نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مطلق، م.، و نصراله پورشیروانی، س.، و اشرفیان امیری، ح.، و کبیر، م.، و شبستانی منفرد، ع.، و نحوی جو، آ. (1389). رضایت پزشکان خانواده از عوامل موثر بر پویاسازی طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی در دانشگاه های علوم پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, 19(76), 48-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123128Vancouver : کپی

مطلق محمداسماعیل، نصراله پورشیروانی سیدداوود، اشرفیان امیری حسن، کبیر محمدجواد، شبستانی منفرد علی، نحوی جو آذین. رضایت پزشکان خانواده از عوامل موثر بر پویاسازی طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی در دانشگاه های علوم پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 1389 [cited 2021May14];19(76):48-55. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123128IEEE : کپی

مطلق، م.، نصراله پورشیروانی، س.، اشرفیان امیری، ح.، کبیر، م.، شبستانی منفرد، ع.، نحوی جو، آ.، 1389. رضایت پزشکان خانواده از عوامل موثر بر پویاسازی طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی در دانشگاه های علوم پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, [online] 19(76), pp.48-55. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123128. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی