برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي شناختي فراشناختي با پيشرفت تحصيلي: آزمون مدل هاي رقيب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه علوم تربیتی
 
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي روابط بين باورهاي انگيزشي (باورهاي خودکارآمدي، باورهاي کنترل در يادگيري و اضطراب آزمون) و راهبردهاي شناختي و فراشناختي (تفکر انتقادي، خودنظم بخشي  فراشناختي، مديريت زمان و مکان مطالعه، کمک طلبي از همسالان) با پيشرفت تحصيلي، در دانش آموزان دختر سوم دبيرستان رشته علوم  انساني، با استفاده از مدل علي است. روش: براي انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه گيري چندمرحله اي استفاده شد؛ بدين شکل که از بين دانش آموزان دختر که در سال تحصيلي 89 1388 در دبيرستان هاي شهر تهران در رشته علوم انساني تحصيل مي کردند، 250 نفر انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. براي ارزيابي همه متغيرهاي پژوهش، از پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري استفاده شد. در اين پژوهش، معدل پايان سال تحصيلي دانش آموزان در پنج درس اختصاصي، به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي آنها در نظر گرفته شد. يافته ها با روش هاي آماري تحليل عاملي اکتشافي، تحليل عاملي تاييدي و تحليل مسير تجزيه و تحليل و براي بررسي روابط علي بين متغيرهاي پژوهش، دو مدل مفهومي آزموده و مقايسه شدند.
يافته ها: نتايج پژوهش از برازش بهتر مدل دوم با يافته ها حمايت مي کنند. در اين مدل، دو متغير باورهاي خودکارآمدي و باورهاي کنترل يادگيري، به عنوان متغيرهاي برون زاد؛ و متغيرهاي تفکر انتقادي، خودنظم بخشي فراشناختي، مديريت زمان و مکان مطالعه، کمک طلبي از همسالان، اضطراب آزمون و پيشرفت تحصيلي متغيرهاي درون زاد در نظر گرفته شدند. با اين حال، هر دو مدل نشان دهنده وجود روابط علي معنادار بين باورهاي انگيزشي، راهبردهاي شناختي و فراشناختي با پيشرفت تحصيلي هستند.
نتيجه گيري: دانش آموزان با خودکارآمدي بيشتر، از راهبردهاي شناختي و فراشناختي بيشتري استفاده مي کردند، اضطراب آزمون کمتري داشتند و در نتيجه پيشرفت تحصيلي آنها بيشتر بود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 224
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی