برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه عفونت پاي ديابتي: علل باکتريال ايجاد کننده، الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و درصد موارد آمپوتاسيون در بيماران بستري شده در بيمارستان هاي رسول اکرم (ص) و فيروزگر، 85 - 1384

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیماریهای عفونی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تعيين و تشخيص عفونت پاي ديابتي به علت پاسخ هاي التهابي کاهش يافته به تهاجم ميکروارگانيسم ها يک مساله پيچيده مي باشد. اهداف اين مطالعه تعيين عوامل باکتريال عفونت زخم پاي ديابتي، تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و در صد موارد آمپوتاسيون در بيماران مبتلا به عفونت پاي ديابتي مي باشد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي - مقطعي به صورت گذشته نگر در دو بيمارستان آموزشي انجام شد. همه مدارک متعلق به بيماران مبتلا به عفونت پاي ديابتي در مرحله سوم و چهارم مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافيک، تظاهرات باليني، نتايج کشت، الگوي مقاومت ميکروبي و ديگر اطلاعات ضروري در برگه پرسشنامه ثبت گرديد. جهت آناليز آماري داده ها از نرم افزار
SPSS نسخه 13 و ازمون هاي کاي دو و تي تست استفاده شد.P<0.05  معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: پنجاه ودو بيمار انتخاب شدند، 36 بيمار (
69.2%) مرد بودند. سن متوسط بيماران 60±12.8 سال و زمان متوسط ابتلا به ديابت شيرين 17±10.6 سال بوده است. بيست و نه بيمار تحت آمپوتاسيون قرار گرفتند و ارتباط معني داري مابين طول مدت ابتلا به ديابت و آمپوتاسيون بدست آمد .(P<0.04) شايعترين پاتوژن هاي بدست آمده استافيلوکوک طلايي (38.46% اشرشياکلي (15.4%)، استافيلوکوک هاي کوآگولاز منفي (13.5%) و پروتئوس ميرابيليس (13.5%) بوده است. تمامي نمونه هاي استافيلوکوک طلايي و کواگولاز منفي به وانکومايسين حساس بودند و 55% از سويه هاي استافيلوکوک طلايي به متي سيلين مقاوم بوده اند. به ترتيب 100% و 87.5% از اشرشياکلي ها به سفتازيديم و سفترياکسون مقاوم بودند. از سه مورد پسودوموناس ائروژينوزا جدا شده همگي به سفتازيديم حساس بودند.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد بيش از نصفي از بيماران با عفونت پاي ديابتي تحت آمپوتاسيون قرار گرفته بودند و ارتباط معني داري بين طول مدت ديابت و آمپوتاسيون وجود داشت. بنابراين پيشگيري از زخم پاي ديابتي از اهميت زياد برخوردار است. نتايج نشان داد که اکثر باکتري هاي جدا شده در مقابل آنتي بيوتيکهاي معمول مورد استفاده مقاوم بودند لذا بهترين روش انتخاب دارو براي اين بيماران انجام کشت بافتي و تعيين الگوي مقاومت ميکروبي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طالبی طاهر، م.، و عباسی، م.، و براتی، م. (1389). مطالعه عفونت پای دیابتی: علل باکتریال ایجاد کننده, الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و درصد موارد آمپوتاسیون در بیماران بستری شده در بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر, 85 - 1384. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 10(3 (پیاپی 37)), 232-240. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123110Vancouver : کپی

طالبی طاهر مهشید، عباسی معصومه، براتی میترا. مطالعه عفونت پای دیابتی: علل باکتریال ایجاد کننده, الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و درصد موارد آمپوتاسیون در بیماران بستری شده در بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر, 85 - 1384. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1389 [cited 2021May12];10(3 (پیاپی 37)):232-240. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123110IEEE : کپی

طالبی طاهر، م.، عباسی، م.، براتی، م.، 1389. مطالعه عفونت پای دیابتی: علل باکتریال ایجاد کننده, الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و درصد موارد آمپوتاسیون در بیماران بستری شده در بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر, 85 - 1384. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 10(3 (پیاپی 37)), pp.232-240. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123110. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 200 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی