نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير حمايت مداوم ماما در طي ليبر و زايمان بر شدت درد زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
 
چکیده: 
زمينه و هدف: شيوع فراوان درد شديد زايمان و عوارض نامطلوب آن بر مادر و جنين، لزوم شناسايي روش هاي موثر در کاهش درد را ايجاب مي کند. يکي از روش هاي غير دارويي تسکين درد زايمان، حمايت مداوم مامايي مي باشد. اين پژوهش با هدف تعيين تاثير حمايت مداوم مامايي در طي ليبر و زايمان بر شدت درد زايمان انجام گرفت.مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني، تعداد 100 نفر از خانم هاي اول زا در بخش زايمان بيمارستان امام حسين (ع) شهر زنجان در سال 1386 به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده و بطور تصادفي در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در اين پژوهش، افراد گروه آزمون تحت حمايت مداوم ماما (بر اساس دستورالعمل حمايت زايمان طبيعي) شامل حمايت هاي عاطفي، اطلاعاتي و جسماني قرار گرفتند و افراد گروه کنترل، فقط مراقبت هاي معمول بخش زايمان را دريافت نمودند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه و چک ليست بود. داده ها با استفاده از آزمون هاي من ويتني،T  و مجذور کاي، تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: ميزان شدت درد ليبر و درد مرحله دوم زايمان در گروه حمايت شده، کمتر از گروه حمايت نشده بود (به ترتيب p=0.002،(p=0.009  همچنين طول مدت ليبر  (p=0.005)و مرحله دوم زايمان (p=0.001) در گروه آزمون پايين تر از گروه کنترل بود. بين شدت درد و مشخصات دموگرافيک نظير سن، ميزان تحصيلات، وضعيت اشتغال و وضعيت اقتصادي ارتباط آماري معني داري وجود نداشت.نتيجه گيري: حمايت مداوم ماما همراه با رعايت اصول زايمان طبيعي، به ميزان قابل توجهي از شدت درد ليبر و زايمان مي کاهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی، ز. (1389). بررسی تاثیر حمایت مداوم ماما در طی لیبر و زایمان بر شدت درد زایمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 9(4 (پی درپی 37)), 293-304. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123101Vancouver : کپی

احمدی زهرا. بررسی تاثیر حمایت مداوم ماما در طی لیبر و زایمان بر شدت درد زایمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1389 [cited 2022August17];9(4 (پی درپی 37)):293-304. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123101IEEE : کپی

احمدی، ز.، 1389. بررسی تاثیر حمایت مداوم ماما در طی لیبر و زایمان بر شدت درد زایمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 9(4 (پی درپی 37)), pp.293-304. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123101. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 304 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی