برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  26 , شماره  2 ; از صفحه 157 تا صفحه 167 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير زمان قطع آبياري آخر دوره رشد بر سيلوپذيري چغندرقند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 
چکیده: 

در زراعت چغندرقند،‏‏‏ آبياري آخر فصل رشد در اکثر مناطق ازجمله کرمانشاه زودتر از معمول قطع مي شود که همين امر سبب ايجاد تنش خشکي در گياه مي گردد. با توجه به اين که در شهريور و مهر ماه افزايش عملکرد ريشه ادامه دارد، لذا ممکن است تنش در انتهاي دوره رشد باعث کاهش وزن ريشه و کيفيت آن گردد. به منظور بررسي اين موضوع، پژوهشي طي سال هاي 83 و 1384 در کرمانشاه انجام شد. در اين تحقيق تيمارهاي قطع آبياري از دهم شهريور تا بيستم مهر ماه در مقاطع 10 روزه اعمال گرديد. هم چنين وضعيت سيلوپذيري در کنار مزرعه به مدت 10، 20 و 30 روز سيلو پس از برداشت بررسي شد. تيمارهاي قطع آبياري به کرت هاي اصلي و تيمارهاي طول دوره سيلو به کرت هاي فرعي منتسب شدند. نتايج نشان داد که تيمار قطع آبياري در دهم شهريور با 42.41 تن کمترين عملکرد ريشه و تيمار قطع آبياري در بيستم مهر ماه با 50.96 تن در هکتار بالاترين عملکردريشه را داشت. روند تغييرات عملکردريشه نشان داد که هر چه آبياري ديرتر قطع گردد عملکردريشه افزايش مي يابد. تيمار 30 روز نگه داري در سيلو (نگه داري چغندرقند در کنار مزرعه با پوشش بقاياي اندام هوایي چغندرقند) در اين آزمايش باعث کاهش وزن ريشه تا 28.5 درصد گرديد. روند تغييرات درصدقند در اثر اعمال تيمار قطع آبياري و سيلو در کنار مزرعه چندان قابل ملاحظه نبود ولي تيمار قطع آبياري در 30 شهريور از بيشترين درصد قند برخوردار بود. با توجه به اين که از نظر ميزان قند در هکتار تفاوت معني داري بين تيمارهاي آبياري وجود نداشت، لذا در مناطقي که محدوديت آب وجود دارد قطع آبياري در دهه سوم شهريور ماه توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

بساطی، ج.، و زبرجدی، ع.، و جلیلیان، ع.، و عبدالهیان نوقابی، م.، و عبدی، ف. (1389). تاثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند. مجله چغندرقند, 26(2), 157-167. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123077Vancouver : کپی

بساطی جهانشاه، زبرجدی علیرضا، جلیلیان علی، عبدالهیان نوقابی محمد، عبدی فارس. تاثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند. مجله چغندرقند. 1389 [cited 2021April14];26(2):157-167. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123077IEEE : کپی

بساطی، ج.، زبرجدی، ع.، جلیلیان، ع.، عبدالهیان نوقابی، م.، عبدی، ف.، 1389. تاثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند. مجله چغندرقند, [online] 26(2), pp.157-167. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123077>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی