برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  26 , شماره  2 ; از صفحه 139 تا صفحه 156 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مديريت هاي مختلف آبياري بر برخي صفات کمي و کيفي چغندرقند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج
 
چکیده: 

يکي از عوامل موثر برخصوصيات کمي و کيفي چغندرقند تنش آبي است. به منظور تعيين اثرات برخي مديريت هاي آبياري بر خصوصيات کمي و کيفي چغندرقند، پژوهشي در قالب طرح کرت هاي خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال هاي 1384 و 1385 در ايستگاه مهندس مطهري موسسه تحقيقات چغندرقند در کرج اجرا شد. در کرت هاي اصلي هشت تيمار سطح آبياري شامل بدون تنش آبي، سه سطح قطع آبياري در اوايل فصل رشد (قطع آبياري پس از مرحله استقرار گياه)، دو سطح تنش مداوم (طي دوره رشد) و دو سطح قطع آبياري آخر فصل رشد قرار گرفتند. کرت هاي فرعي به سه ژنوتيپ 191، BP مشهد و BP کرج اختصاص يافت. نتايج نشان داد که درصد قند تحت تاثير رطوبت آن است، لذا جهت اثرات مديريت هاي مختلف آبياري بر درصدقند بهتر است اين صفت برمبناي وزن خشک ريشه مورد بررسي قرار گيرد. کمترين مقدار سديم ريشه در شرايط قطع آبياري طولاني مدت اوايل فصل رشد و بيشترين مقدار نيتروژن مضره در دو شرايط تنش طي فصل رشد مشاهده شد. تنش مداوم (ملايم و شديد) باعث کاهش ضريب قلياييت شد. به طور کلي کم آبياري درصد مارک را افزايش داد. بيشترين مقدار درصد مارک در شرايط تنش مداوم (تنش ملايم و شديد) مشاهده شد. در اين تحقيق کمترين عملکرد ريشه و شکر به ترتيب در شرايط تنش مداوم (شديد و ملايم) به دست آمد. در شرايط قطع آبياري طولاني مدت اوايل فصل رشد ضمن کاهش نسبي آب آبياري، عملکردشکر سفيد بالاتري نسبت به تنش متوسط طي فصل رشد حاصل شد. ژنوتيپ 191 نسبت به دو ژنوتيپ ديگر مورد بررسي، درصدقند قابل استحصال و ضريب استحصال بيشتر و مقدار سديم و ضريب قليائيت کمتر داشت. اثرمتقابل ژنوتيپ در مديريت آبياري در خصوص هيچ کدام از صفات مورد بررسي معني دار نبود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی