برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  26 , شماره  2 ; از صفحه 117 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ضدعفوني خاک هاي برگشتي از کارخانه هاي قند آلوده به نماتود سيستي چغندرقند به روش آفتاب دهي و کود حيواني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، بخش تحقیقات گیاه پزشکی
 
چکیده: 

نماتود سيستي چغندرقند (Heterodera schachtii Schmidt) همراه ريشه چغندرقند و خاک هاي اطراف آن به کارخانه هاي قند انتقال مي يابد که به خاک برگشتي موسوم است. ضدعفوني نمودن خاک هاي برگشتي به دليل آلودگي بالا و احتمال انتقال و انتشار آلودگي از اهميت ويژه اي برخوردار است. جهت بررسي امکان ضدعفوني خاک هاي برگشتي کارخانه قند اصفهان، آزمايشي با چهار تيمار، شامل استفاده از روش آفتاب دهي خاک، استفاده از کودحيواني تازه، تلفيق آفتاب دهي و کودحيواني و شاهد (بدون انجام هيچ گونه عمليات)، در چهار عمق 15 - 0، 30 - 15، 45 - 30 و60 - 45 سانتي متر در سه تکرار در دو سال متوالي 1378 و 79 انجام شد. قبل و بعد از انجام آزمايش تعداد تخم و نوزاد سن دوم نماتود شمارش گرديد. نتايج نشان داد تيمار تلفيق کودحيواني و آفتاب دهي بيشترين اثر را در کاهش جمعيت نهايي نماتود سيستي چغندرقند به خصوص در عمق صفر تا 15 سانتي متري، نسبت به ساير تيمارها و شاهد داشته است. به طوري که به ترتيب در چهار عمق فوق در تلفيق آفتاب دهي و کودحيواني کاهش جمعيت به ميزان 99.85، 99.28، 98.5 و 96.18 درصد و در تيمار شاهد 18.41، 36.14، 52.97 و 49.06 درصد مشاهده شد. تيمارهاي کودحيواني و آفتاب دهي تفاوت معني دار آماري با يکديگر نداشتند ولي اختلاف آن ها با شاهد معني داري بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی