برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير ارتز اصلاح شده با ارتز عملکردي بر بهبود درد بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توا نبخشی، گروه ارتز و پروتز
 
چکیده: 

سابقه و هدف: التهاب نيام کف پايي موجب ايجاد پلانتار فاشياتيس مي گردد. درمان هاي غير جراحي اين عارضه شامل به کارگيري روش هاي فيزيوتراپي و ارتز مي باشد. هدف از اين مطالعه، مقايسه تاثير ارتز عملکردي با ارتز اصلاح شده بر بهبود درد بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه از نوع تجربي مي باشد. 30 بيمار مبتلا به پلانتار فاشياتيس شامل 7 مرد و 23 زن با دامنه سني 25 - 45 سال (ميانگين
34±4.64 در گروه ارتز عملکردي و 35±5.05 در گروه ارتز اصلاح شده) از بين نمونه هاي در دسترس، با روش غير احتمالي ساده، انتخاب گرديده و در دو گروه 15 نفري به طور تصادفي قرار گرفتند. به گروه اول ارتز عملکردي و به گروه دوم ارتز اصلاح شده داده شد. از پرس شنامه FAOS براي ارزيابي درد بيماران استفاده گرديد. دو مرحله شامل يک مرحله قبل از مداخله و مرحله ديگر شامل 4 هفته بعد از مداخله مي باشد. از آزمون هاي تي مستقل و زوجي، اسميرونوف کولموگروف براي تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS 13 استفاده گرديد.
يافته ها: بعد از انجام آزمون تي زوجي، سطح معناداري در گروه با ارتز عملکردي در دو مرحله قبل و بعد مداخله
0.001 و در گروه با ارتز اصلاح شده برابر 0.229 مي باشد. در آزمون تي زوج سطح معناداري دو گروه در مرحله بعد از مداخله برابر 0.00 بوده است (P<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج تحقيق مي توان گفت، ارتز عملکردي در بهبود درد بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس موثرتر عمل کرده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهرامی زاده، م.، و عراض پور، م.، و مردانی، م.، و کیهانی، م. (1388). مقایسه تاثیر ارتز اصلاح شده با ارتز عملکردی بر بهبود درد بیماران مبتلا به پلانتار فاشیاتیس. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), 7(1 (مسلسل 25)), 21-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123012Vancouver : کپی

بهرامی زاده محمود، عراض پور مختار، مردانی محمدعلی، کیهانی محمدرضا. مقایسه تاثیر ارتز اصلاح شده با ارتز عملکردی بر بهبود درد بیماران مبتلا به پلانتار فاشیاتیس. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research). 1388 [cited 2021May07];7(1 (مسلسل 25)):21-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123012IEEE : کپی

بهرامی زاده، م.، عراض پور، م.، مردانی، م.، کیهانی، م.، 1388. مقایسه تاثیر ارتز اصلاح شده با ارتز عملکردی بر بهبود درد بیماران مبتلا به پلانتار فاشیاتیس. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), [online] 7(1 (مسلسل 25)), pp.21-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123012. 

 
بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی