برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اسناد تعديل كننده رابطه باور به دنياي عادلانه با واكنش پرخاشگرانه دانش آموزان دختر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
 
چکیده: 

هدف: بررسي نقش تعديل كننده اسناد در رابطه باور به دنياي عادلانه و واكنش پرخاشگرانه در دانش آموزان دختر.
روش: جامعه آماري پژوهش شامل دختران يک هنرستان در شهر اصفهان (360 نفر) بود كه از بين آنها 180 نفر به صورت تصادفي انتخاب و به صورت تصادفي در سه موقعيت اسنادي خصمانه، دوستانه و مبهم (هر گروه 60 نفر) جاي داده شدند. اسناددهي دانش آموزان هر سه گروه برحسب سه سناريوي موقعيتي دستكاري شد. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از: مقياس باور به دنياي عادلانه براي خود (هشت سووال)، مقياس باور به دنياي عادلانه براي ديگران (هشت سووال)، دردسرآفريني (سه سووال )، واكنش پرخاشگرانه (دوسووال) و پرسشنامه مطلوب نمايي اجتماعي (شش سووال). براي وارد كردن متغير اسناد موقعيتي (خصمانه، دوستانه، و مبهم) به تحليل ها از كدگذاري متضاد استفاده شد. يافته هاي پرسشنامه هاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون سلسله مراتبي تعديلي تحليل شدند.
يافته ها: شواهد حاصل از تحليل رگرسيون سلسله مراتبي تعديلي نشان دادند كه متغير اسناد موقعيتي (خصمانه =1، دوستانه=1- و مبهم=0) و دردسرآفريني (پايين و بالا) قادرند رابطه ميان باور به دنياي عادلانه براي خود و ديگران و واكنش پرخاشگرانه را تعديل کنند. شواهد رگرسيون هاي جداگانه براي دردسرآفريني پايين و بالا، برحسب سه موقعيت خصمانه، دوستانه و مبهم حاکي از آن بود كه در دردسرآفريني زياد، باور به دنياي عادلانه براي خود و ديگران با واكنش پرخاشگرانه در گروه اسناد خصمانه رابطه مثبت دارد، ولي در دردسر آفريني پايين و موقعيت دوستانه و مبهم اين روابط منفي هستند.
نتيجه گيري: اسناد از زمره عناصر شناختي است كه واكنش افراد را به موقعيت هاي مختلف تعيين مي كند. به ويژه وقتي که به خصومت و عمدي بودن رفتار فردي كه باعث ناكامي شده اسناددهي مي شود، باورهايي نظير باور به دنياي عادلانه، در خدمت نوع اسناددهي و ويژگي هاي فردي افراد، نقش دوگانه و متضاد مي يابند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گل پرور، م.، و واثقی، ز. (1389). اسناد تعدیل کننده رابطه باور به دنیای عادلانه با واکنش پرخاشگرانه دانش آموزان دختر. تازه های علوم شناختی, 12(4 (مسلسل 48)), 1-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122999Vancouver : کپی

گل پرور محسن، واثقی زهرا. اسناد تعدیل کننده رابطه باور به دنیای عادلانه با واکنش پرخاشگرانه دانش آموزان دختر. تازه های علوم شناختی. 1389 [cited 2021July29];12(4 (مسلسل 48)):1-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122999IEEE : کپی

گل پرور، م.، واثقی، ز.، 1389. اسناد تعدیل کننده رابطه باور به دنیای عادلانه با واکنش پرخاشگرانه دانش آموزان دختر. تازه های علوم شناختی, [online] 12(4 (مسلسل 48)), pp.1-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122999. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی