برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاپپز 1388 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 78 تا صفحه 85 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي تصوير بدني زنان يائسه ورزشکار و غير ورزشکار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

هدف: هدف تحقيق حاضر، مقايسه تصوير بدني زنان يائسه ورزشکار و غيرورزشکار بود.
روش بررسي: آزمودنيهاي اين تحقيق را تعداد 60 نفر زن يائسه 43 تا 53 ساله تشکيل دادند که به صورت نمونه گيري خوشه اي طبقه اي از ميان زنان ورزشکار و غير ورزشکار منطقه 6 تهران انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات فردي محقق ساخته، همچنين پرسشنامه خود توصيفي بدني بود که از 11 خرده مقياس قدرت، استقامت، هماهنگي، سلامت عمومي، انعطاف پذيري، عزت نفس، لياقت ورزشي، چربي، ظاهر بدني، فعاليت بدني و کل بدن تشکيل شده است. از آزمون هاي کولموگروف اسميرنوف و آزمون
T مستقل براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج آماري
(P£0.05) نشان داد که تصوير بدني زنان يائسه ورزشکار در تمامي خرده مقياسهاي تصوير بدني از جمله قدرت، استقامت، چربي بدن، ظاهر بدن، سلامت عمومي هماهنگي، انعطاف پذيري، عزت نفس، فعاليت بدني، لياقت ورزشي و کل بدن به طور معني داري از زنان يائسه غير ورزشکار بهتر بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که انجام فعاليت بدني مستمر، اثرات مطلوبي بر شاخص رواني تصوير بدني زنان يائسه دارد و زنان يائسه مي توانند با انجام تمرينات ورزشي مستمر، اثرات مخرب رواني ناشي از يائسگي را در خود تقليل دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی