برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاپپز 1388 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 67 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطح فعاليتهاي فيزيکي و شيوع بيماريهاي مزمن در سالمندان غرب تهران، 1386

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خلخال، خیابان شهید مظفری، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه داخلی جراحی
 
چکیده: 
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين سطح فعاليتهاي فيزيکي و شيوع بيماريهاي مزمن در سالمندان غرب تهران انجام گرفت.روش بررسي: اين مطالعه از نوع مقطعي بود که بر روي 410 نفر از افراد بالاي 60 سال ساکن منطقه غرب تهران انجام گرفت. روش نمونه گيري از نوع خوشه اي چند مرحله اي بود داده ها از طريق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه جمع آوري شد و براي تحليل داده از آمار توصيفي، آزمون تي – تست و ANOVA استفاده شد.يافته ها: فعاليتهاي روزمره زندگي با متغيرهاي جنس، وضعيت اقتصادي، وضعيت سلامت فعلي، سطح تحصيلات و تعداد بيماريهاي مزمن ارتباط معني داري داشت (P<0.05). فعاليتهاي ابزاري زندگي نيز با متغيرهاي سن، جنس، سطح تحصيلات، وضعيت اقتصادي، وضعيت سلامت فعلي، ترکيب خانواده و تعداد بيماريهاي مزمن ارتباط معني دار آماري داشت (P<0.05). همچنين 86.8 درصد از نمونه ها حداقل از يک بيماري مزمن رنج مي بردند.نتيجه گيري: مطالعه نشان داد متغيرهاي مختلفي مي توانند فعاليتهاي فيزيکي سالمندان را تحت تاثير قرار دهند. بيشتر سالمندان از نظر فعاليتهاي فيزيکي مستقل بودند و اکثر آنها حداقل از يک بيماري مزمن رنج مي بردند. لذا مراقبت دهنده هاي بهداشتي بايد زمينه هاي تسهيل زندگي سالمندان را از طريق برنامه هاي آموزشي و نيز بررسي دوره اي وضعيت جسماني فراهم آورند تا موجب ارتقا فعاليتهاي فيزيکي در سالمندان شده و از اين طريق باعث حفظ و ارتقا زندگي سالم و فعال براي آنها شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حبیبی، ع.، و سوادپور، م.، و مولایی، ب.، و شبستری، م.، و قربانی، م. (1388). بررسی سطح فعالیتهای فیزیکی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان غرب تهران, 1386. سالمند, 4(13), 67-77. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122962Vancouver : کپی

حبیبی عقیل، سوادپور محمدتقی، مولایی بهنام، شبستری محمود، قربانی مصطفی. بررسی سطح فعالیتهای فیزیکی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان غرب تهران, 1386. سالمند. 1388 [cited 2022January25];4(13):67-77. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122962IEEE : کپی

حبیبی، ع.، سوادپور، م.، مولایی، ب.، شبستری، م.، قربانی، م.، 1388. بررسی سطح فعالیتهای فیزیکی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان غرب تهران, 1386. سالمند, [online] 4(13), pp.67-77. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122962. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی