برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت واکسيناسيون هپاتيت B در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اجا - سال 1386

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهورى اسلامی ایران، گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى آجا
 
چکیده: 

سابقه و هدف: شيوع هپاتيت در  B کارکنان پزشکي  2 (Health Care Workers)تا 5 برابر جامعه عمومي بوده و واکسيناسيون آن در بيشترين تاثير در کاهش شيوع بيماري در اين افراد را داشته است. توصيه ميگردد دانشجويان گروه پزشکي قبل از حضور در محيط هاي پر خطر بطور کامل بر عليه هپاتيت B واکسينه و سطح آنتي بادي مشخص گردد تا در صورت مواجهه شغلي اقدام مناسب و بموقع جهت پيشگيري از ابتلا به اين بيماري بعمل آيد. تعيين ميزان پوشش واکسيناسيون هپاتيت B و مقايسه آن در سه دانشکده پزشکي، پرستاري و پيراپزشکي آجا هدف اصلي اين مطالعه بود.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصيفي - مقطعي
(cross sectional) و جامعه مورد بررسي شامل 510 نفر از دانشجويان سه دانشکده پزشکي، پرستاري و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اجا که طي نيمسال دوم سال 1386 - 1387 مشغول تحصيل بودند. روش - نمونه گيري به صورت سرشماري و با تکميل پرسشنامه اي توسط دانشجويان انجام شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و تستهاي آماري  Chi-squareو one-way ANOVA مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: از مجموع 510 نفر شرکت کننده، 410 (
80.4%) پسر و 100 (19.6%) دختر با ميانگين سني 21.8±1.6 سال بودند. تعداد 356 نفر (69.8%) واکسيناسيون کامل، تعداد 122 نفر (23.9%) درحال واکسيناسيون و 32 نفر (6.3%) واکسن نزده بودند. شايعترين علت عدم واکسيناسيون ورودي جديد ذکر شده بود. 290 نفر (81.5%) پروتکل 6، 1، 0 را رعايت کرده و براي 216 نفر سطحي آنتي بادي اندازه گيري شده بود که ميزان پاسخ مناسب آنتي بادي 91.6% و در پسران بيشتر از دختران بود و 72 نفر (18.8%) از 384 دانشجوياني که در محيط هاي پرخطر حضور يافته بودند سابقه Needle stick را مي دادند.
نتيجه گيري: ميزان واكسيناسيون كامل هپاتيت
B در اين مطالعه 69.8% مي باشد. از طرفي سطح آنتي بادي در درصد قابل توجهي از دانشجويان تعيين نشده بود كه با توجه به عدم رعايت پروتكل استاندارد 0 و 1 و 6 احتمال ايمن بودن افراد كمتر خواهد بود. اين در حاليست كه خيلي از دانشجويان در محيط كاري و در معرض مواجهه شغلي با هپاتيت B هستند. لذا توصيه ميشود جهت پيشگيري از ابتلا دانشجويان به هپاتيت B برنامه واكسيناسيون آنان بازنگري و ضمن انجام بموقع و طبق برنامه استاندارد، سطح آنتي بادي بر عليه هپاتيت B تعيين و در پرونده بهداشتي آنان ثبت گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی شکوه، س.، و احمدی، م.، و سیاهی، س.، و شریفی، ج. (1387). بررسی وضعیت واکسیناسیون هپاتیت B در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اجا - سال 1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), 6(4 (مسلسل 24)), 261-264. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122938Vancouver : کپی

حسینی شکوه سیدمحمدجواد، احمدی موسی، سیاهی سعید، شریفی جمشید. بررسی وضعیت واکسیناسیون هپاتیت B در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اجا - سال 1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research). 1387 [cited 2021May16];6(4 (مسلسل 24)):261-264. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122938IEEE : کپی

حسینی شکوه، س.، احمدی، م.، سیاهی، س.، شریفی، ج.، 1387. بررسی وضعیت واکسیناسیون هپاتیت B در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اجا - سال 1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), [online] 6(4 (مسلسل 24)), pp.261-264. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122938. 

 
بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی