نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  4 , شماره  11 ; از صفحه 7 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

نقش تعاملي ويژگي هاي شخصيتي و فعاليت بدني بر تحول رواني اجتماعي سالمندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 
هدف: هدف تحقيق حاضر، تعيين نقش تعاملي فعاليت بدني و ويژگي هاي شخصيتي در تحول رواني – اجتماعي سالمندان بود.روش بررسي: تحقيق حاضر از نوع پس رويدادي (علي – مقايسه اي) بود که در آن 300 سالمند فعال و غير فعال شهر تهران با دامنه سني 60-85 سال از بين افرادي که به طور نظم در فعاليت هاي بدني شرکت داشتند و افرادي که در اين فعاليت ها شرکت نمي کردند به صورت در دسترس، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. تمامي سالمندان پرسشنامه تحول رواني – اجتماعي هاولي و پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي آيزنک را تکميل کردند. داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (مانند ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (مانند آزمون هاي تحليل واريانس عاملي و t مستقل) با نرم افزار SPSS نسخه 5.11 در سطح معني داري P<0.50 تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: نتايج نشان داد 70 درصد از سالمندان فعال و 68 درصد از سالمندان غير فعال در دامنه سني 60-70 سال و 50 درصد از سالمندان فعال و 3.53 درصد از سالمندان غير فعال سطح تحصيلات ديپلم و 7.46 درصد از سالمندان فعال و 7.56 درصد از سالمندان غير فعال به لحاظ وضعيت اقتصادي در سطح متوسط قرار داشتند. همچنين نتايج نشان داد که سالمندان فعال داراي ويژگي هاي شخصيتي برونگرايي و ثبات بالاتري هستند و سالمندان فعال برون گرا و با ثبات در ويژگي تحول رواني – اجتماعي برتر از سالمندان غير فعال بودند.نتيجه گيري: فعاليت بدني تعامل بين ويژگي هاي شخصيتي با تحول رواني – اجتماعي را تعديل مي کند. بنابراين، احتمالا سبک زندگي فعال در طول عمر، در تعامل با ويژگي هاي شخصيتي، تحليل رفتن آمادگي جسماني، رواني و اجتماعي زود هنگام در دوران سالمندي را به تعويق مي اندازد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدلی، ب.، و شمسی پوردهکردی، پ.، و شمس، ا. (1388). نقش تعاملی ویژگی های شخصیتی و فعالیت بدنی بر تحول روانی اجتماعی سالمندان. سالمند, 4(11), 7-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122833Vancouver : کپی

عبدلی بهروز، شمسی پوردهکردی پروانه، شمس امیر. نقش تعاملی ویژگی های شخصیتی و فعالیت بدنی بر تحول روانی اجتماعی سالمندان. سالمند. 1388 [cited 2022May23];4(11):7-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122833IEEE : کپی

عبدلی، ب.، شمسی پوردهکردی، پ.، شمس، ا.، 1388. نقش تعاملی ویژگی های شخصیتی و فعالیت بدنی بر تحول روانی اجتماعی سالمندان. سالمند, [online] 4(11), pp.7-15. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122833. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 212 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی