برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  4 , شماره  12 ; از صفحه 16 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط وضعيت شناختي و توانايي عملکردي در سالمندان آسايشگاه خيريه کهريزک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران، مرکز تحقیقات سالمندی
 
چکیده: 
هدف: در مطالعه حاضر، ارتباط بين اختلال شناختي و اجزاي عملکرد روزانه در سالمندان ساکن آسايشگاه خيريه کهريزک مورد مطالعه قرار گرفت.روش بررسي: در يک مطالعه مقطعي با شرکت 184 نفر از سالمندان آسايشگاه کهريزک وضعيت شناختي و عملکرد روزانه آنها به ترتيب با استفاده از پرسشنامه هاي «بررسي مختصر وضعيت شناختي» و «بارتل» مورد ارزيابي قرار گرفت.يافته ها: داده ها نشان داد %31.7 از شرکت کنندگان وضعيت شناختي طبيعي و %63.3، دچار اختلال شناختي بودند. ارتباط بين وضعيت شناختي و وضعيت عملکرد روزانه بعد از تصحيح عوامل مداخله گر معني دار بود (r=0.2 و P=0.01). با استفاده از رگرسيون لجستيک چند گانه، ارتباط بين اختلال شناختي و اختلال عملکردي سنجيده شد (p=0.05). نسبت شانس براي اختلال عملکردي روند رو به تزايدي با افزايش شدت اختلال شناختي داشت (براي اختلال شناختي خفيف =1.13 نسبت شانس با فاصله اطمينان 0.54-2.37 و براي اختلال شناختي متوسط تا شديد =3.67 نسبت شانس با فاصله اطمينان 0.39-34.35). ارتباط بين اختلال اجزاي بارتل و وضعيت شناختي نشان داد بين توانايي استحمام و وضعيت شناختي (=2.33 نسبت شانس با فاصله اطمينان 1.14-4.72) و همچنين بين توانايي حرکت کردن و وضعيت شناختي (=2.96 نسبت شانس با فاصله اطمينان 1.30-6.75)، معني دار بود.نتيجه گيري: به نظر مي رسد وضعيت شناختي مي تواند عامل پيش بيني کننده وضعيت عملکرد روزانه در سالمندان باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظمی، ه.، و قاسمی، س.، و شریفی، ف.، و فخرزاده، ح.، و قادرپناهی، م.، و میرعارفین، م.، و فروغان، م. (1388). ارتباط وضعیت شناختی و توانایی عملکردی در سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک. سالمند, 4(12), 16-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122827Vancouver : کپی

کاظمی هادی، قاسمی سیما، شریفی فرشاد، فخرزاده حسین، قادرپناهی مریم، میرعارفین مژده، فروغان مهشید. ارتباط وضعیت شناختی و توانایی عملکردی در سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک. سالمند. 1388 [cited 2022January19];4(12):16-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122827IEEE : کپی

کاظمی، ه.، قاسمی، س.، شریفی، ف.، فخرزاده، ح.، قادرپناهی، م.، میرعارفین، م.، فروغان، م.، 1388. ارتباط وضعیت شناختی و توانایی عملکردی در سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک. سالمند, [online] 4(12), pp.16-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122827. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی