برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 36 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

مشکلات ارتباطي سالمندان مبتلا به آلزايمر و مراقبت کنندگان اصلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
چکیده: 

هدف: اين مطالعه با هدف تعيين مشکلات ارتباطي سالمندان مبتلا به آلزايمر و مراقبت کنندگان اصلي آنها صورت گرفت.
روش بررسي: مطالعه حاضر پژوهشي توصيفي است که 100 مراقبت کننده اصلي داراي ملاک هاي پژوهش به روش سرشماري از انجمن آلزايمر تهران انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته حاوي 47 سوال بود و منعکس کننده مشکلات ارتباطي مراقبت کننده (فهميدن، درک سخنان، درخواست ها، نيازها، معنا و مفهوم اعمال و رفتار بيمار، اشکال در فهماندن درخواست ها و موضوعات به بيمار) بود. جهت بررسي روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و به منظور بررسي پايايي از دو روش بازآزمايي
(r=%95) و تعيين همساني دروني آلفاي کرونباخ 0.96 استفاده شد. همچنين شدت اختلال ذهني سالمند مبتلا به آلزايمر با استفاده از ابزار استاندارد شده ارزيابي وضعيت روانشناختي فرم کوتاه تعيين شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t انجام شد.
يافته ها:
%74 مراقبت کنندگان، مشکل خود در برقراري ارتباط با بيمار را در حد بالا، %17 در حد متوسط و %9 در حد کم بيان کردند. %73 از افراد مورد پژوهش بيشترين ميزان مشکلات ارتباطي را در حيطه فهماندن درخواست ها و موضوعات به بيمار و %27 بيشترين ميزان مشکل را حيطه فهميدن و درک درخواست ها، نيازها، معنا و مفهوم اعمال و رفتار بيمار گزارش کردند. بين سن و جنس مراقبت کنندگان و نيز شدت اختلال ذهني سالمند مبتلا به آلزايمر با مشکلات ارتباطي موجود ارتباط معني داري وجود داشت، به طوري که با افزايش سن مراقبت کننده، جنسيت مونث مراقبت و افزايش شدت بيماري سالمند، شدت مشکلات ارتباطي افزايش نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: از آنجا که برقراري ارتباط موثر، عاملي مهم در برآورده کردن نيازهاي جسمي و روحي است و با توجه به نتايج پژوهش حاضر که حاکي از بالا بودن وجود مشکلات ارتباطي مراقبين و بيماران بود، ضروريست افرادي که از سالمندان مبتلا به آلزايمر مراقبت مي کنند در زمينه راهکارها و مهارت هاي ارتباطي ويژه، جهت برقراري ارتباط با سالمند مبتلا به آلزايمر، آموزش ديده تا بتوانند به بهترين نحو از آنها مراقبت کرده، خود نيز دچار خستگي و فرسودگي ناشي از مراقبت از اين بيماران نشوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 475 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی