برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط کيفيت پيروي از دستورات دارويي با سطح آگاهي و نگرش بيماران مبتلا به سل در شهر اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، شهرک دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: علي رغم اجراي استراتژي درمان كوتاه مدت تحت نظارت مستقيم (DOTs) هنوز سل يكي از ده علل مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه است. عدم پذيرش درمان سل، رژيم هاي درماني نامناسب، ضعف اجرايي و مديريتي برنامه هاي كنترل سل باعث افزايش بروز آن شده است. اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط کيفيت پيروي از دستورات دارويي با سطح آگاهي و نگرش بيماران مبتلا به سل در شهر اهواز انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي روي 167 بيمار بالاي 12 سال مبتلا به سل تحت درمان در مراكز بهداشت شهر اهواز؛ طي مهر ماه لغايت بهمن ماه سال 1387 انجام شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه، مشاهده، آزمايش خلط و آزمايش ادراري پوتس کوزارت استفاده شد. روايي پرسشنامه به وسيله روش اعتبار محتوا و پايايي آن با روش انسجام دروني ابزار و ضريب آلفاكرونباخ
0.81 صورت گرفت. براي بررسي ارتباط بين متغيرها از آزمون كاي اسكوئر استفاده شد.
يافته ها: 52.7 درصد بيماران پيروي کامل، 35.3 درصد پيروي نسبي و 12 درصد پيروي ضعيف از رژيم دارويي داشتند. ارتباط بين کيفيت پيروي از دستورات دارويي با سطح آگاهي و نگرش بيماران ارتباط آماري معني داري داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه تنها نيمي از بيماران پيروي کامل از دستورات دارويي داشتند. آگاهي و نگرش بيماران در کيفيت پيروي از دستورات دارويي موثر بود. گنجاندن برنامه آموزشي مدون و مداوم در پروتکل درماني بيماران ضروري مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی