برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کارآيي شاخص هاي گياهي و حرارتي NOAA-AVHRR در تحليل خشکسالي منطقه کاشان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف اين مطالعه، رديابي و تحليل اثرهاي محيطي خشکسالي ها بوسيله شاخص هاي سنجش از دور در منطقه بياباني و خشک کاشان است. تغييرات زماني خشکسالي ها با استفاده از شاخص Z نرمال در دو مقياس سالانه و فصلي (بهار)، بررسي شد. داده هاي طيفي و حرارتي از سري داده هاي ماهواره NOAA-AVHRR بين سال هاي 1998 و 2004 جهت استخراج شاخص هاي مرتبط با خشکسالي استفاده گرديد. شاخص هاي خشکسالي بر مبناي وضع پوشش گياهي و دماي درخشايي سطحي بدست آمده از باندهاي طيفي (1 و 2) و حرارتي (4 و 5) شامل: شاخص اختلاف نرمال شده پوشش گياهي (NDVI)، شاخص وضعيت پوشش گياهي (VCI)، شاخص وضعيت دما (TCI) و شاخص سلامتي گياه (VHI) مي باشد که مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از بکارگيري شاخص هاي مزبور نشان مي دهد که محدوده مطالعاتي از پوشش گياهي فقيري برخوردار است. به طوري که مقادير شاخص NDVI منطقه بطور غالب کمتر از 0.2 بدست آمد. همچنين با بکارگيري شاخص هاي گياهي NDVI، VCI و رطوبت سطح خاک (LSM)، سال هاي 2000 و 2001 همراه با خشکسالي و سال هاي 2002 و 2004 داراي شرايط ترسالي بودند. ولي دماي سطح زمين (LST) و شاخص هاي TCI و VHI شرايط متفاوت دمايي را در ماه هاي آوريل و مي بطور مشخص نشان دادند. بدين ترتيب با اعتبارسنجي نتايج حاصل از شاخص هاي دورسنجي، آزمون معناداري آنها با شاخص هاي اقليمي محاسبه شد. بنابراين برمبناي محاسبه هاي انجام شده شرايط اقليمي محدوده با نتايج حاصل از شاخص هاي گياهي تطابق بيشتري دارند. همچنين شرايط حرارتي محيط را شاخص هاي حرارتي با دقت بيشتري نمايان مي سازند. در نهايت، با توجه به رديابي با دقت مناسب پوشش سطحي بوسيله شاخص هاي پوشش گياهي و حساسيت مناسب شاخص هاي حرارتي نسبت به تغييرات دمايي محيط، بهره گيري از داده هاي سنجش از دور در مطالعات محيطي مناطق خشک و بياباني همانند کاشان توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 241 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی