برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ديدگاه کارشناسان و بهره برداران درباره مشارکت مردم در فرايند حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري از جنگل ها و مراتع استان ايلام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

هدف اصلي تحقيق حاضر مقايسه ديدگاه کارشناسان و بهره برداران در زمينه مشارکت مردم در فرايند حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع استان ايلام مي باشد. تحقيق حاضر از نوع کاربردي و روش تحقيق از نوع علي-ارتباطي مي باشد. جامعه آماري شامل کارشناسان اداره کل منابع طبيعي استان ايلام و بهره برداران منابع طبيعي استان ايلام بوده اند. حجم نمونه جامعه بهره برداران به کمک فرمول کوکران 317 نفر و براي جامعه کارشناسان 56 نفر محاسبه شده است. روش نمونه گيري در تحقيق حاضر از نوع روشهاي نمونه گيري طبقه اي خوشه اي چند مرحله اي براي جامعه بهره برداران و نمونه گيري تصادفي ساده براي جامعه کارشناسان مي باشد. ابزار اصلي اين تحقيق پرسشنامه مي باشد که از لحاظ روايي بر اساس نظرات متخصصان و از نظر پايايي نيز با اجراي آزمايش انجام شده و مقدار آلفاي آن %88 محاسبه شده است و کار تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي ناپارامتري کاي اسکوير، من ويت ني و کروسکال واليس انجام شده است. از اين رو، نتايج تحقيق نشان داد که دو گروه کارشناسان و بهره برداران عرصه هاي منابع طبيعي در حفظ و احيا منابع طبيعي با هم اختلاف نظر معني داري داشته، اما در بعد توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي اختلاف نظرشان معني دار نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 200 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی