برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان غلظت هموگلوبين و ذخاير آهن سرم در زنان باردار سالم و مبتلايان به ديابت بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، دانشگاه علوم پزشکی، گروه مامایی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: ديابت بارداري يكي از شايع ترين مشكلات بهداشتي در بارداري محسوب مي شود كه مي تواند منجر به ديابت نوع 2 ايجاد ناتواني و مرگ و مير و عوارض بلند مدت شود. از آنجاييكه برخي مطالعات بالا بودن هموگلوبين مادر و ذخيره آهن بدن را يك عامل خطر غير وابسته براي ديابت بارداري مي دانند. اين مطالعه به منظور مقايسه ميزان غلظت هموگلوبين و ذخاير آهن سرم در زنان باردار سالم با زنان مبتلا به ديابت بارداري انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مورد شاهدي بر روي 200 زن باردار مراجعه كننده به بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل طي سالهاي 87-1386 انجام شد. به ازاي هر نمونه ديابت بارداري تشخيص داده شده بر اساس
OGTT مختل (بر اساس معيار Carpenter & Coustan) يك نمونه شاهد از درمانگاه مراقبت روتين بارداري انتخاب گرديد. دو گروه از لحاظ سن، سن بارداري، تعداد پاريتي و محل مراجعه با هم همسان شدند. 100 زن باردار مبتلا به ديابت بارداري (گروه مورد) با 100 زن باردار سالم (گروه شاهد) كه داراي تست تحمل گلوكز طبيعي بودند، از نظر ميزان هموگلوبين و هماتوكريت و ذخاير آهن سرم كه شامل فريتين، آهن سرم و ظرفيت كلي اتصال آهن به ترانسفرين بود، در سه ماهه سوم بارداري با هم مقايسه شدند.
يافته ها: در اين مطالعه ميانگين ميزان غلظت هموگلوبين در گروه مورد
12.17±1.28 و در گروه شاهد 11.63±2.42 و ميانگين ميزان فريتين سرم در گروه مورد 52.10±47.23 و در گروه شاهد 30.36±23.27 بود. بعد از حذف اثرات BMI ميزان غلظت هموگلوبين و ميزان فريتين سرم به طور معني داري بالاتر از گروه كنترل بود (P<0.05). هم چنين غلظت ميانگين آهن سرم در گروه مورد 95.75±41.14 و در گروه كنترل 91.48±31.80 بود كه اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار نبود. ظرفيت كلي اتصال آهن به ترانسفرين در گروه مورد 354.55±40.47 و در گروه كنترل 353.02±51.10 بود.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه زنان مبتلا به ديابت بارداري در مقايسه با زنان باردار سالم داراي ميزان غلظت هموگلوبين و فريتين سرم بالاتري در سه ماهه سوم بارداري هستند. لذا نياز به دقت بيشتري در تجويز آهن تكميلي به همه زنان باردار با توجه به وضعيت هموگلوبين و وضعيت آهن سرم، مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصیری امیری، ف.، و بصیرت، ز.، و حاجیان، ک.، و شربتداران، م.، و پورامیر، م.، و امیدوار، ش. (1389). مقایسه میزان غلظت هموگلوبین و ذخایر آهن سرم در زنان باردار سالم و مبتلایان به دیابت بارداری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, 13(2 (پی در پی 59)), 32-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122701Vancouver : کپی

نصیری امیری فاطمه، بصیرت زهرا، حاجیان کریم اله، شربتداران مجید، پورامیر مهدی، امیدوار شبنم. مقایسه میزان غلظت هموگلوبین و ذخایر آهن سرم در زنان باردار سالم و مبتلایان به دیابت بارداری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1389 [cited 2021May13];13(2 (پی در پی 59)):32-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122701IEEE : کپی

نصیری امیری، ف.، بصیرت، ز.، حاجیان، ک.، شربتداران، م.، پورامیر، م.، امیدوار، ش.، 1389. مقایسه میزان غلظت هموگلوبین و ذخایر آهن سرم در زنان باردار سالم و مبتلایان به دیابت بارداری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, [online] 13(2 (پی در پی 59)), pp.32-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122701. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی