نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير روشهاي برش بر رشد و عملکرد جست هاي Eucalyptus camaldulensis 9616 در خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان خوزستان، اهواز
 
چکیده: 
اكاليپتوس كامالدولنسيس 9616 يكي از سازگارترين و مناسبترين گونه هاي درختي از نظر توليد چوب و ساير فرآورده هاي فرعي در استان خوزستان به شمار مي آيد. هدف از اين بررسي تعيين ابزار، ارتفاع برش و مديريت جست گروه ها در جنگل كاريهاي دست کاشت اكاليپتوس كامالدولنسيس به روش شاخه زاد است. اين پژوهش در ايستگاه تحقيقاتي بيشه زار عباس آباد دزفول بر روي درختان دست کاشت ده ساله اكاليپتوس كامالدولنسيس 9616 انجام و به صورت طرح آماري كرت هاي دوبار خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي و در سه تكرار از بهمن ماه 1382 به مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. وسيله برش در دو سطح اره موتوري و تبر به عنوان تيمار اصلي، ارتفاع برش در دو سطح 15 و 30 سانتي متري به عنوان تيمار فرعي اول و مديريت جست گروه ها نيز در دو سطح حذف تدريجي جست هاي ضعيف كه در نهايت دو تا چهار جست در هر كنده باقي بماند و شاهد (بدون حذف) به عنوان تيمار فرعي دوم در نظر گرفته شد. كليه بررسي ها بر روي 90 پايه درخت اكاليپتوس با فاصله كاشت 3×3 متر انجام شد. نتايج نشان داد كه ظهور جوانه ها بعد از قطع پايه ها در كليه تيمارها در يك دوره زماني مشابه اتفاق افتاد. ابزار و ارتفاع برش سبب اختلاف معني داري در توليد چوب شد، به نحوي كه بكارگيري اره موتوري و كاهش ارتفاع (15 سانتي متري) موجب افزايش عملكرد چوب شد. مديريت جست گروه ها نيز تاثير معني داري بر مولفه هاي چوب، ارتفاع، قطر و نيز توليد سرشاخه هاي علفي داشت، به طوري كه با كاهش تعداد جست ها، عملكرد چوب و رشد قطري افزايش يافت، اما در تيمارهاي عدم كاهش جست ها، رشد ارتفاعي و توليد سرشاخه هاي علفي برتري نشان داد. بررسي اثرات متقابل تيمارها بر مشخصه هاي مورد ارزيابي نشان داد كه بيشترين عملكرد چوب و رشد قطري، مربوط به تيمار قطع به وسيله اره موتوري از ارتفاع 15 سانتي متري و تعديل جست ها به تعداد 2 جست در هر كنده بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صالحه شوشتری، م.، و بهنام فر، ک.، و غدیری پور، پ. (1389). تاثیر روشهای برش بر رشد و عملکرد جست های Eucalyptus camaldulensis 9616 در خوزستان. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, 18(3 (پیاپی 41)), 469-484. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122675Vancouver : کپی

صالحه شوشتری محمدحسن، بهنام فر کوروش، غدیری پور پدرام. تاثیر روشهای برش بر رشد و عملکرد جست های Eucalyptus camaldulensis 9616 در خوزستان. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 1389 [cited 2022August20];18(3 (پیاپی 41)):469-484. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122675IEEE : کپی

صالحه شوشتری، م.، بهنام فر، ک.، غدیری پور، پ.، 1389. تاثیر روشهای برش بر رشد و عملکرد جست های Eucalyptus camaldulensis 9616 در خوزستان. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, [online] 18(3 (پیاپی 41)), pp.469-484. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122675. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی