برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر جنگل کاري با گونه هاي سوزني برگ و پهن برگ بر تنوع گونه هاي گياهي و برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک (مطالعه موردي: جنگل کاري دوشان سنندج)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج
 
چکیده: 

جنگلهاي دست كاشت مي توانند بر تنوع گونه هاي گياهي و خصوصيات خاك يك منطقه تاثيرگذار باشند. براي انجام اين تحقيق دو منطقه جنگل كاري شده با سوزني برگان و پهن برگان و يك منطقه مرتعي به عنوان شاهد كه هر سه منطقه از لحاظ شرايط فيزيوگرافي و اقليمي مشابه هم بودند در اطراف شهر سنندج (منطقه دوشان) انتخاب شدند. در هر يك از مناطق مورد مطالعه به منظور مطالعه كمي توده ها‏، 20 قطعه نمونه مربعي شكل 400 مترمربعي به صورت منظم- تصادفي (سيستماتيك) به عنوان قطعات نمونه اصلي مشخص شدند (در مجموع 60 قطعه نمونه). سپس به منظور تعيين نوع گونه هاي علفي و درصد پوشش آنها، هر يك از قطعات نمونه اصلي به چهار بخش کوچکتر تقسيم شدند و در داخل هر بخش يك ميكروپلات1.5 ×1.5 مترمربعي مشخص شد. به منظور بررسي برخي از خصوصيات اصلي فيزيكي و شيميايي خاك، در داخل هر قطعه نمونه سه نمونه خاک از عمق 20-0 سانتي متر برداشت و به منظور تهيه نمونه هاي تركيبي با همديگر مخلوط شدند. تجزيه و تحليل داده ها در قالب طرح کاملا تصادفي انجام شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه تنوع گونه اي و غناي گونه هاي علفي در جنگل کاري پهن برگ بيشترين و ميزان شاخص يکنواختي آن كمترين مقدار را دارا بوده است. از نظر خصوصيات فيزيکي خاك، اختلاف وزن مخصوص حقيقي در بين مناطق مورد مطالعه معني دار بوده و از نظر خصوصيات شيميايي خاك نيز بيشتر مشخصه هاي موردنظر در توده هاي مورد مطالعه اختلاف معني داري را نشان دادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شعبانیان، ن.، و حیدری، م.، و زینی وندزاده، م. (1389). اثر جنگل کاری با گونه های سوزنی برگ و پهن برگ بر تنوع گونه های گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: جنگل کاری دوشان سنندج). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, 18(3 (پیاپی 41)), 437-446. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122667Vancouver : کپی

شعبانیان نقی، حیدری مهدی، زینی وندزاده منیر. اثر جنگل کاری با گونه های سوزنی برگ و پهن برگ بر تنوع گونه های گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: جنگل کاری دوشان سنندج). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 1389 [cited 2021May15];18(3 (پیاپی 41)):437-446. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122667IEEE : کپی

شعبانیان، ن.، حیدری، م.، زینی وندزاده، م.، 1389. اثر جنگل کاری با گونه های سوزنی برگ و پهن برگ بر تنوع گونه های گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: جنگل کاری دوشان سنندج). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, [online] 18(3 (پیاپی 41)), pp.437-446. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122667. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی