برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير قرق و چرا بر تغييرات پوشش گياهي منطقه ارکويين زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 
چکیده: 

بر اساس مدارک و گزارشهاي موجود، وضعيت مراتع کشور در بيشتر نقاط ضعيف يا خيلي ضعيف بوده و درصد گونه هاي نامطلوب در مقايسه با گونه هاي مرغوب مرتعي بسيار زياد مي باشد. مطالعه تغييرات پوشش گياهي تحت شرايط قرق و چراي دام در شناخت پاره اي از مشکلات حاد موجود در مراتع کشور اهميت بسزايي دارد. تاثير قرق در روند تغييرات پوشش گياهي مراتع طبيعي در منطقه ارکوئين استان زنجان با ارتفاع 1450 متر از سطح دريا، از سال 1380 تا 1385 مورد مطالعه قرار گرفت. بنابراين تغييرات پوشش گياهي در داخل و بيرون قرق داخل پلاتهاي ثابت بررسي شد و جهت اندازه گيري ميزان توليد سالانه از پلاتهاي تصادفي استفاده شد. مقايسه تغييرات عاملهاي مورد بررسي و عناصر مربوط به خاک با استفاده از آزمون  Tانجام شد. به طوري که نتايج نشان داد که پوشش تاجي کل در قرق افزايش يافته و تفاوت ميانگين ها از نظر آماري معني دار است(P<0.01) . واکنش فرمهاي رويشي نسبت به عامل قرق و چرا يکسان نبوده و در سال 1385 گونه هاي (P<0.05) Astragalus achtalensis و  (P<0.01) Stipa barbataاز افزايش پوشش تاجي معني داري نسبت به سال 1381 برخوردار بودند. از اين رو در داخل قرق، سهم گونه هاي مرغوب در ترکيب حدود 7 درصد افزايش يافته و از سهم بقيه گونه ها کاسته شد. به طوري که در بيرون قرق نيز سهم اين گونه ها يک درصد زياد شد. در حالي که توليد علوفه نسبت به پوشش تاجي، بيشتر تابع نوسانهاي بارندگي بود. در طول دوره بررسي ميزان ماده آلي و ازت در عمق 15-0 سانتي متري خاک داخل و بيرون قرق و در عمق 30-15 سانتي متري خاک بيرون قرق، افزايش معني دار داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی