برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر معيار خاک در بيابان زايي با استفاده از مدل مدالوس (مطالعه موردي منطقه حبله رود)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

از مهمترين چالش هاي بشر در قرن حاضر در ابعاد گوناگون بيابان زايي بوده که از آن تحت عنوان تخريب اراضي نه تنها در مناطق خشک، نيمه خشک و خشک نيمه مرطوب بلکه در مناطق مختلف و به ويژه کشورهاي در حال توسعه ياد مي شود. مناسبترين روش براي بررسي عوامل موثر در تخريب اراضي و شدت بيابان زايي از نظر متخصصان استفاده از مدل هاي ارزيابي بيابان مي باشد. از مدل MEDALUS به علت آساني، در دسترس بودن داده ها و سازگاري با شاخصهاي موثرتر در تخريب اراضي استفاده شد. هدف از اين تحقيق ارايه نقشه تخريب اراضي حوزه حبله رود شمالي بر اساس معيار خاک و 6 شاخص آن مشتمل بر بافت، درصد مواد آلي، درصد سنگريزه عمقي (در درون پروفيل)، عمق خاک، ميزان هدايت الکتريکي و شيب است. بدين منظور ابتدا با کمک اطلاعات خاک شناسي موجود و واحدهاي کاري تعريف شده در منطقه، اقدام به حفر10  پروفيل خاک شناسي، تشريح و نمونه برداري در10  واحد خاک موجود در منطقه گرديد و شاخصهاي مورد نظر در آزمايشگاه اندازه گيري شدند. سپس نقشه تخريب اراضي از امتيازدهي هر شاخص با کمک جدولهاي مربوطه و ميانگين هندسي بدست آمد. در نهايت داده ها با کمک نرم افزارspss  و روش (One-Way ANOVA) تجزيه واريانس آماري شدند تا مقايسه اي بين شاخصها در خاک منطقه صورت گرفته و تعيين شود که آيا بين آنها اختلاف معني داري وجود دارد يا خير. نتايج نشان مي دهد که %4.16 از کل منطقه در کلاس بيابان زايي با شدت کم تخريب منابع خاک قرار گرفته و اختلاف معني داري بين شاخصها در سطح 0.05 وجود ندارد و تنها اختلاف معني دار در درصد سنگريزه خاک سطحي و در سطح 0.01 مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی