برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگيهاي روانسنجي نشانگر بهزيستي شخصي - مقياس ناتوانيهاي شناختي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور تهران
 
چکیده: 

هدف: اين پژوهش به منظور برآورد پايايي و روايي نشانگر بهزيستي شخصي - مقياس نارساييهاي شناختي کامينز و لاو در کودکان کم توان ذهني اجرا شده است. روش: در اين مطالعه مجموعا 356 نفر از کودکان کم توان ذهني در دو شهر تهران و همدان براي در نظر گرفتن دو نمونه نسبتا برخوردار در شمال شهر تهران و يک نمونه در خارج از مرکز کشور به عنوان نمونه کمتر برخوردار انتخاب شدند که از اين تعداد 200 نفر در شمال شهر تهران مناطق (1، 2، 3) با روش نمونه گيري تصادفي نظام دار و 156 نفر در شهر همدان با روش سرشماري مورد آزمون قرارگرفتند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ براي حصول پايايي مقياس و رگرسيون چند متغيره خطي براي دست يابي به روايي مقياس تحليل شدند. يافته ها: نتايج نشان داده است که نشانگر بهزيستي شخصي - مقياس ناتوانيهاي شناختي در کودکان کم توان ذهني داراي پايايي و روايي مطلوبي مي باشد و اين نشانگر با ضريب آلفاي کرونباخ 0.789 پايا بوده و همچنين در بررسي روايي 78.5% از پراکنش رضايت کلي از زندگي توسط حيطه هاي اين نشانگر تبيين مي شود. بر پايه توصيه سازنده مقياس، توانايي پيش بيني واريانس رضايت کلي از زندگي توسط حيطه هاي 7 گانه در تحليل رگرسيون حاکي از روايي آن است. نتيجه گيري: نشانگر بهزيستي شخصي - مقياس ناتوانيهاي شناختي براي اندازه گيري بهزيستي شخصي در جامعه کودکان کم توان ذهني کارايي مناسبي دارد و پيشنهاد مي شود که کارشناسان مربوطه و مشاوران محترم در زمينه کودکان استثنايي از اين نشانگر در برآورد بهزيستي شخصي کودکان کم توان ذهني استفاده کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقایوسفی، ع.، و علی پور، ا.، و شریف، ن. (1388). بررسی ویژگیهای روانسنجی نشانگر بهزیستی شخصی - مقیاس ناتوانیهای شناختی. کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی), 9(2 (پیاپی 32)), 145-154. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122648Vancouver : کپی

آقایوسفی علیرضا، علی پور احمد، شریف نسیم. بررسی ویژگیهای روانسنجی نشانگر بهزیستی شخصی - مقیاس ناتوانیهای شناختی. کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی). 1388 [cited 2021May17];9(2 (پیاپی 32)):145-154. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122648IEEE : کپی

آقایوسفی، ع.، علی پور، ا.، شریف، ن.، 1388. بررسی ویژگیهای روانسنجی نشانگر بهزیستی شخصی - مقیاس ناتوانیهای شناختی. کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی), [online] 9(2 (پیاپی 32)), pp.145-154. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122648. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی