برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آتش سوزي بر برخي از ويژگي هاي شيميايي خاک جنگل در شمال ايران (مطالعه موردي: جنگل خيرودکنار)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

آتش سوزيها اثرات قابل توجهي بر خصوصيات بيوژئوشيميايي خاکهاي جنگلي دارند. آتش با تغيير در محتوي عناصر غذايي خاک قادر است حاصل خيزي خاکهاي جنگلي را در طول زمان تحت تاثير قرار دهد. اين تحقيق اثر آتش سوزي سال 1377 در قسمتهايي از سري چلير (جنگل آموزشي- پژوهشي خيرودکنار) را بر روي خواص شيميايي خاک جنگل مورد ارزيابي قرار داده است، به طوري كه اثر آتش سوزي پس از 7 سال بر روي مشخصه هايي مانند واکنش خاک، هدايت الکتريکي، درصد نيتروژن و کربن کل، نيتروژن و فسفر قابل جذب و ظرفيت تبادل کاتيوني خاک مورد بررسي قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه پس از بررسي هاي لازم به 4 منطقه کنترل، آتش سوزي شديد، متوسط و کم تفکيک گرديد، سپس در هر منطقه پس از حفر 5 پروفيل اقدام به برداشت نمونه هاي خاک از 3 عمق در هر پروفيل شد. نتايج نشان داد که عمق خاک داراي تاثير معني داري بر تمام مشخصه هاي اندازه گيري شده به جز نيتروژن قابل جذب است، در حالي که تاثير شدت آتش سوزي و اثر متقابل شدت آتش سوزي و عمق خاك، تنها بر واکنش خاک، هدايت الکتريکي و ظرفيت تبادل کاتيوني معني دار بود. به طوري که افزايش شدت آتش سوزي سبب افزايش ميزان واکنش خاک، هدايت الکتريکي و ظرفيت تبادل کاتيوني و کاهش ساير مشخصه ها گرديد. در ضمن با افزايش شدت آتش سوزي، اختلاف بين افق هاي خاک در رابطه با مشخصه هاي اندازه گيري شده نيز افزايش يافت. همچنين مطالعات نشان داد که در تمامي موارد به جز ظرفيت تبادل کاتيوني، افق A بيشتر از ساير افق ها تحت تاثير آتش سوزي قرار گرفته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بانج شفیعی، ع.، و اکبری نیا، م.، و عزیزی، پ.، و اسحاقی راد، ج. (1389). تاثیر آتش سوزی بر برخی از ویژگی های شیمیایی خاک جنگل در شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, 18(3 (پیاپی 41)), 365-379. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122646Vancouver : کپی

بانج شفیعی عباس، اکبری نیا مسلم، عزیزی پیروز، اسحاقی راد جواد. تاثیر آتش سوزی بر برخی از ویژگی های شیمیایی خاک جنگل در شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 1389 [cited 2021May11];18(3 (پیاپی 41)):365-379. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122646IEEE : کپی

بانج شفیعی، ع.، اکبری نیا، م.، عزیزی، پ.، اسحاقی راد، ج.، 1389. تاثیر آتش سوزی بر برخی از ویژگی های شیمیایی خاک جنگل در شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, [online] 18(3 (پیاپی 41)), pp.365-379. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122646. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 854 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی