برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

برآورد نياز روزانه گوسفند نژاد مغاني بر اساس کيفيت علوفه در دسترس ( مطالعه موردي منطقه کليبر در استان آذربايجان شرقي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

اولين گام در يک مديريت اصولي مرتع آگاهي از نيازهاي غذايي دام، مقدار علوفه در دسترس و کيفيت علوفه مراتع مي باشد. با توجه به اينکه در ايران دام غالب استفاده کننده از مراتع گوسفند است و بيش از 27 نژاد مختلف گوسفندي در کشور وجود دارد و هر نژاد داراي وزن زنده و شرايط فيزيولوژيکي خاص که در شرايط آب و هوايي و توپوگرافي متفاوت چرا مي کند و در نتيجه داراي نيازهاي غذايي متفاوت مي باشند؛ بايد براي نژاد غالب هر منطقه به طور جداگانه کيفيت علوفه را تعيين کرد تا بتوان بر اساس آن نياز روزانه دام را تعيين نمود. اين تحقيق بر مبناي مقايسه کيفيت علوفه 11 گونه از مراتع کليبر در استان آذربايجان شرقي براي تعيين کيفيت علوفه و نياز روزانه دام براي گوسفند نژاد مغاني در دو منطقه ييلاق و قشلاق انجام شد. نمونه گيري گياهي براي بار اول در زمان گلدهي و براي بار دوم در زمان رشد کامل انجام شد. تعيين کيفيت علوفه بر مبناي ترکيبات شيميايي (پروتئين خام(CP) ، ديواره سلولزي منهاي همي سلولز (ADF)، قابليت هضم ماده خشک  (DMD)و انرژي متابوليسمي (ME)) انجام شد. به منظور مقايسه از تجزيه واريانس يک طرفهANOVA  استفاده گرديد و به منظور مشاهده منابع تغييرات درون گروهي و مقايسه گونه ها و نيز مراحل فنولوژي و نوع منطقه با يکديگر از آزمون دانکن با سطح احتمال %1 استفاده شد. در اين تحقيق اختلاف معني داري بين محتويDMD ،CP  و ME در بين گونه هاي مختلف و مراحل فنولوژي متفاوت و مناطق مختلف وجود دارد. بالاترين کيفيت علوفه به گونه Festuca ovina و پايين ترين آن به گونه Hordeum glavum اختصاص دارد. در بين دو مرحله فنولوژي رشد کامل و مرحله گلدهي بالاترين درصد DMD، CPو ميزان ME گونه ها به مرحله گلدهي و پايين ترين درصد آنها به مرحله رشد کامل اختصاص دارد. بالاترين درصد ADF در مرحله رشد کامل و پايين ترين درصد آن به مرحله گلدهي اختصاص دارد. بنابراين اختلاف معني داري در سطح %1 بين درصد CP،ADF  و ميزان ME گونه ها وجود دارد و همچنين اختلاف معني داري بين مراحل مختلف فنولوژي و مناطق مختلف نيز يافت مي شود. نياز روزانه واحد دامي نژاد مغاني با استفاده از معادله ماف و با در نظر گرفتن کيفيت علوفه و همچنين شرايط منطقه مورد نظر، در دو مرحله فنولوژيکي براي شرايط نگهداري دام با اعمال ضريب %40 نياز اضافي 1.39 کيلوگرم در مرحله گلدهي و 2.14 کيلوگرم علوفه در مرحله رشد کامل تعيين شد. به طور کلي با در نظر گرفتن متوسط انرژي متابوليسمي گونه ها، مقدار علوفه مورد نياز دام در ييلاق 1.53 کيلوگرم و در قشلاق 1.95 کيلوگرم در روز خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ارزانی، ح.، و عالی خانی، س.، و جوادی، س.، و نوریان، ب. (1388). برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد مغانی بر اساس کیفیت علوفه در دسترس ( مطالعه موردی منطقه کلیبر در استان آذربایجان شرقی). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 16(4 (پیاپی 37)), 431-444. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122641Vancouver : کپی

ارزانی حسین، عالی خانی سمیه، جوادی سیداکبر، نوریان بردیا. برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد مغانی بر اساس کیفیت علوفه در دسترس ( مطالعه موردی منطقه کلیبر در استان آذربایجان شرقی). تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1388 [cited 2021May16];16(4 (پیاپی 37)):431-444. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122641IEEE : کپی

ارزانی، ح.، عالی خانی، س.، جوادی، س.، نوریان، ب.، 1388. برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد مغانی بر اساس کیفیت علوفه در دسترس ( مطالعه موردی منطقه کلیبر در استان آذربایجان شرقی). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 16(4 (پیاپی 37)), pp.431-444. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122641. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی