برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

روابط ساختاري بين بهزيستي روان شناختي با هوش هيجاني ادراک شده، توانايي کنترل تفکر منفي و افسردگي مادران کودکان کم توان ذهني و مقايسه آن با مادران کودکان عادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر مطالعه يک مدل علي براي تبيين بهزيستي روان شناختي در مادران داراي کودکان کم توان ذهني و مقايسه آن با مادران کودکان عادي بود. روش: گروه نمونه اين مطالعه 75 نفر مادر داراي کودک کم توان و 75 مادر کودک عادي مدارس شهر اروميه بود که از نظر تحصيلات و طبقه اقتصادي – اجتماعي، و سن، جنس و پايه تحصيلي فرزندان همتا گرديده بودند. در مدل طراحي شده هوش هيجاني ادراک شده، کنترل تفکر منفي متغير برون زا (مستقل)، افسردگي متغير ميانجي و بهزيستي روان شناختي متغير درون زا در نظر گرفته شدند. جهت سنجش متغيرهاي مدل از آزمونهاي افسردگي بک، هوش هيجاني ادراک شده ماير و سالووي (TMMS)، آزمون کنترل تفکر ولز و ديويس و بهزيستي روان شناختي ريف استفاده شد. آزمونها از نظر ويژگيهاي روانسنجي از طريق تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس نتايج حاصل مدل اوليه اصلاح و سپس از طريق معادلات ساختاري آزمون شد. يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد مدل پيشنهادي در گروه داراي فرزند عادي برازش مناسبي داشته و متغيرهاي درون مدل بخوبي قادر به تبيين بهزيستي روان شناختي هستند ولي در گروه مادران کم توانان ذهني مدل قادر نيست آن را تبيين کند. متغيري که در هر دو گروه داراي مسير علي معني دار با بهزيستي روان شناختي بوده و مي توانست آن را تبيين نمايد راهبردهاي کنترل تفکر بود. نتيجه گيري: در گروه مادران دانش آموزان عادي متغيرهاي هوش هيجاني ادراک شده، توانايي کنترل تفکر منفي و افسردگي قادر به پيش بيني بهزيستي روانشناختي است اما در گروه مادران داراي کودک کم توان ذهني اين مدل فاقد کارآيي لازم است. براين اساس به نظر مي رسد بايد مدل ديگري براي مادران کودکان کم توان ذهني طراحي کرد که بر اساس پيشينه پژوهشي يکي از اجزاي آن شدت کم تواني ذهني کودک و طبق يافته هاي پژوهش اخير توانايي کنترل تفکر منفي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میکاییلی منیع، ف. (1388). روابط ساختاری بین بهزیستی روان شناختی با هوش هیجانی ادراک شده, توانایی کنترل تفکر منفی و افسردگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مقایسه آن با مادران کودکان عادی. کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی), 9(2 (پیاپی 32)), 103-120. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122638Vancouver : کپی

میکاییلی منیع فرزانه. روابط ساختاری بین بهزیستی روان شناختی با هوش هیجانی ادراک شده, توانایی کنترل تفکر منفی و افسردگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مقایسه آن با مادران کودکان عادی. کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی). 1388 [cited 2021May08];9(2 (پیاپی 32)):103-120. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122638IEEE : کپی

میکاییلی منیع، ف.، 1388. روابط ساختاری بین بهزیستی روان شناختی با هوش هیجانی ادراک شده, توانایی کنترل تفکر منفی و افسردگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مقایسه آن با مادران کودکان عادی. کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی), [online] 9(2 (پیاپی 32)), pp.103-120. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122638. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 221 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی