برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثیر ليدوکائين و ميپواکائين بر تغييرات فشار خون و نبض بعد از تزريق بلاک آلوئولار تحتاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندان پزشکی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: نگراني از تغييرات فشار خون و نبض بدنبال تزريق داروهاي بيحسي وجود دارد با توجه به گزارشات متناقض از تاثیر داروهاي بيحسي ليدوکائين و مپيواکائين روي شاخص هاي فوق و اهميت استفاده از داروهاي بيحسي در درمانهاي دندانپزشکي اين مطالعه به منظور مقايسه تاثیر ليدوکائين همراه اپي نفرين و مپيواکائين بر تغييرات فشار خون و نبض بعد از تزريق بلاک آلوئولار تحتاني انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه بصورت
Randomized single blind cross over clinical trial اجرا شد .تعداد 35 بيمار و يا70  نمونه در اين مطالعه شرکت کردند که در آنها در يک روز به صورتRandomized  تزريق بلاک آلوئولار تحتاني با ليدوکائين %2 همراه اپي نفرين يا مپيواکائين %3 صورت گرفت و در مراجعه بعدي تزريق ديگر انجام شد. پس از تکميل پرسشنامه اضطراب، فشار خون و نبض از بيمار گرفته شد سپس تزريق صورت گرفت بلافاصله و 10 دقيقه بعد از تزريق مجددا فشار خون و نبض اندازه گيري و ثبت شد و با آزمون آماري Paired T-test مورد قضاوت آماري قرار گرفت .
يافته ها: بين دو ماده ليدوکائين و مپيواکائين اختلاف معني داري در تغييرات فشار خون و نبض قبل، بلافاصله و 10 دقيقه پس از تزريق بلاک آلوئولار تحتاني وجود ندارد همچنين در گروه ليدوکائين فشار خون سيستوليک و دياستوليک و نبض در طي زمانهاي مورد بررسي افزايش پيدا کرد ولي به لحاظ آماري معني دار نبود. در گروه مپيواکائين نيز در طي هر سه زمان بررسي شده تغييرات فشار خون و نبض اختلاف معني داري را نشان نداد. در اين مطالعه همبستگي معني دار خطي مثبت بين نمرهDAS  (اضطراب از دندان پزشکي بيمار) و تغييرات فشار خون سيستوليک، دياستوليک و نبض قبل، بلافاصله و 10 دقيقه پس از تزريق وجود داشت.
نتيجه گيري: تغييرات قابل توجهي در فشار خون سيستوليک و دياستوليک و نبض بلافاصله و 10 دقيقه بعد از تزريق نسبت به قبل از تزريق در داخل هر گروه و همچنين بين دو گروه مورد بررسي وجود نداشت، که اين مساله نشانگر عدم تفاوت استفاده از مپيواکائين و ليدوکائين در بيماران از نظر سيستميک سالم است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تفضلی شادپور، ح.، و بهلولی، ب.، و غلام شاهی، م. (1388). مقایسه تاثیر لیدوکائین و میپواکائین بر تغییرات فشار خون و نبض بعد از تزریق بلاک آلوئولار تحتانی. تحقیق در علوم دندانپزشکی, 5(2 (پیاپی 20)), 51-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122549Vancouver : کپی

تفضلی شادپور حسین، بهلولی بهنام، غلام شاهی محبوبه. مقایسه تاثیر لیدوکائین و میپواکائین بر تغییرات فشار خون و نبض بعد از تزریق بلاک آلوئولار تحتانی. تحقیق در علوم دندانپزشکی. 1388 [cited 2021May07];5(2 (پیاپی 20)):51-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122549IEEE : کپی

تفضلی شادپور، ح.، بهلولی، ب.، غلام شاهی، م.، 1388. مقایسه تاثیر لیدوکائین و میپواکائین بر تغییرات فشار خون و نبض بعد از تزریق بلاک آلوئولار تحتانی. تحقیق در علوم دندانپزشکی, [online] 5(2 (پیاپی 20)), pp.51-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122549. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 351 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی