برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه همبستگي صفات و تجزيه عليت عملکرد دانه ذرت در سطوح مختلف فسفر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 
چکیده: 

به منظور تعيين همبستگي ميان برخي از صفات و اجزاي عملکرد در ذرت و نيز روابط علت و معلولي بين آنها در سطوح مختلف فسفر، آزمايشي با دو سطح صفر (P.، حد بحراني) و 150 (P150، تنش زيادبود) کيلوگرم در هکتار P2O5 به اجرا گذاشته شد. همبستگي عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطوح مختلف فسفر مثبت و معني دار بود، ليکن عملکرد کاه (عملکرد بيولوژيک بدون دانه) همبستگي منفي و معني داري با شخص برداشت نشان داد. جهت تعيين سهم آن دسته از صفات که بيش ترين تاثير را بر عملکرد دانه و کاه، و شاخص برداشت داشتند، از رگرسيون مرحله اي استفاده شد. مدل هاي برآورد شده نشان دادند که عملکرد دانه و عملکرد کاه بخش عمده تغييرات شاخص برداشت را در سطوح فسفر توجيه نمودند (r2³0.98**). اجزاي عملکرد شامل تعداد بلال در واحد سطح، تعداد رديف دانه در بلال، تعداد دانه در رديف و وزن صد دانه بيش ترين ميزان تغييرات در عملکرد دانه را داشتند (r2³0.99**). در ميان ساير صفات، عملکرد بيولوژيک بيشترين همبستگي را با عملکرد کاه نشان داد. تجزيه عليت شاخص برداشت نشان داد که عملکرد دانه اثر مستقيم مثبت و بالا (1.04)، و عملکرد کاه اثر مستقيم منفي و پاييني (-0.15) در سطوح مختلف فسفر بر شاخص برداشت بر جاي گذاشت. در ميان اجزاي عملکرد، وزن صد دانه در P. و P150 (به ترتيب 0.48 و 0.56) بيش ترين اثر مستقيم را بر عملکرد دانه داشت. اين صفت هم چنين بيشترين اثر غير مستقيم را از طريق ساير صفات بر عملکرد دانه بر جاي گذاشت، به طوري که مجموع اثرات مستقيم و غير مستقيم آن در P. و P150 به ترتيب به ميزان 1.74 و 2.0، حداکثر بود. در ميان صفات موثر بر عملکرد کاه، اثر مستقيم عملکرد بيولوژيک در حد صفر مثبت و بالا، و در شرايط 150 کيلوگرم فسفر، منفي و پايين بود (2.37 و -0.28 به ترتيب در P. و P150)، که نشان دهنده کاهش سهم دانه در عملکرد بيولوژيک و در نتيجه کاهش شاخص برداشت با افزايش در ميزان فسفر قابل جذب بيش از حد مورد نياز براي گياه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی