برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي موانع و مشكلات استقرار نظام اطلاعاتي مديريت: مورد مطالعه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش، بررسي و شناسايي موانع و مشكلات استقرار نظام هاي اطلاعاتي مديريت از ديدگاه مديران است. بر اين اساس، تلاش شده است با شناسايي موانع در مراحل مختلف استقرار نظام اطلاعاتي مديريت در «مجتمع مس سرچشمه رفسنجان»، راهكارهاي مناسب ارايه و زمينه براي استقرار اين ابزار مديريتي فراهم شود. اين موانع در قالب چهار متغير كمبود ميزان آشنايي مديران با نظام اطلاعاتي مديريت، كمبود نيروي انساني متخصص، پايين بودن سطح آموزش و اطلاعات كاركنان، و مقاومت كاركنان در مقابل تغيير بررسي شده و ارتباط اين متغيرها با استقرار نظام هاي اطلاعاتي مديريت از ديدگاه مديران مورد آزمون قرار گرفته است. بدين منظور، از پرسشنامه هاي بسته به صورت پنج گزينه اي استفاده شده است. حجم نمونه 169 نفر از مديران است كه با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، از آمار توصيفي (جدول هاي فراواني و نمودارهاي ستوني و جعبه اي) و استنباطي (نمودار پراكنش، آزمون هاي همبستگي اسپيرمن و تاوb  كندال) استفاده شد كه نتايجي به شرح ذيل حاصل گرديد: 1) بين كمبود آشنايي مديران با نظام اطلاعاتي مديريت و استقرار آن رابطه معناداري وجود ندارد. 2) بين كمبود نيروي انساني متخصص براي پشتيباني اجرايي MIS و استقرار آن رابطه معناداري وجود ندارد، 3) بين كمبود سطح آموزش و اطلاعات كاركنان و استقرار MIS، رابطه معناداري وجود ندارد، 4) بين مقاومت كاركنان در مقابل تغيير و استقرار MIS، رابطه معناداري وجود دارد. علاوه بر اين، با استفاده از آزمون ها اين نتيجه حاصل شد كه بين جنس، سابقه كار، سن، سطح تحصيلات، رشته تحصيلي و ميزان اطلاع مديران از MIS در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان با استقرار آن رابطه معناداري وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

ابراهیمی نژاد، م.، و حسین زاده، ع. (1388). بررسی موانع و مشکلات استقرار نظام اطلاعاتی مدیریت: مورد مطالعه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان. دانشور رفتار, 16(35 (ویژه مقالات مدیریت 12)), 59-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122382Vancouver : کپی

ابراهیمی نژاد مهدی، حسین زاده عباس. بررسی موانع و مشکلات استقرار نظام اطلاعاتی مدیریت: مورد مطالعه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان. دانشور رفتار. 1388 [cited 2021April12];16(35 (ویژه مقالات مدیریت 12)):59-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122382IEEE : کپی

ابراهیمی نژاد، م.، حسین زاده، ع.، 1388. بررسی موانع و مشکلات استقرار نظام اطلاعاتی مدیریت: مورد مطالعه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان. دانشور رفتار, [online] 16(35 (ویژه مقالات مدیریت 12)), pp.59-68. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122382>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی