برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير فلپ جابجا شونده تاجي با و بدون پيوند بافت همبند در پوشش ريشه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شيوع تحليل لثه و اهميت آن از جهت حساسيت در دندان، امكان پوسيدگي و زيبايي، مطالعات متعددي در زمينه روشهاي مختلف درماني به منظور پوشش ريشه صورت گرفته است كه گاها نتايج متناقض و متفاوتي را گزارش كرده اند. هدف از اين مطالعه مقايسه دو روش فلپ جابجا شونده تاجي با پيوند بافت همبند (SeCTG) و بدون پيوند بافت همبند (CAF) در پوشش ريشه در افراد مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي و درمانگاه هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1380 و رفع تناقضات در مورد برتري هر يك از دو روش فوق ميباشد.
مواد و روشها: تحقيق به روش Sequentional matched randomized clinical trial و Intra individual split mouth برروي 34 دندان داراي تحليل لثه كلاس I ميلر صورت گرفت. براي تمام بيماران فاز يك درمان پريودنتال شامل آموزش بهداشت، جرمگيري و صاف و صيقلي كردن سطح ريشه دندانها در صورت نياز انجام پذيرفت. دندانها از لحاظ ارتفاع و عرض تحليل و حد چسبندگي باليني همسان (match) شده، بعد به صورت تصادفي براي آنها عمل جراحي SaCTG يا CAF انجام گرفت. بيماران به مدت 3 ماه پيگيري (follow) شده، و اثر روشهاي جراحي برروي شاخصها به كمك پروب ويليامز، پرگار و كوليس بررسي و نيز سطح آن به روش جديد (براي اولين بار) با استفاده از نرم افزار AutoCad و با استفاده از استنت آكريلي و 5 نقطه حاشيه تحليل لثه در باكال محاسب گرديد. تغييرات هر يك از شاخصهاي 5 گانه داخل هر گروه به صورت مقايسه قبل و بعد با آماره Paired T test و بين دو روش جراحي با آماره T Test مورد قضاوت قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق برروي 7 فرد شامل 2 زن 5 مرد در سنين 25/12±14/43 و روي 34 دندان انجام شد. ميزان كاهش ارتفاع تحليل در روش SeCTG، 1±2.65 ميليمتر (4/61 درصد) و در روش CAF، 0.82±2.62 ميليمتر (6/62 درصد) و ميزان كاهش عرض تحليل در روش SeCTG، 1.47±1.73 ميليمتر (2/36 درصد) و در روش CAF، 2.02±1.92 ميليمتر (8/40 درصد) بود. حد چسبندگي باليني با روش SeCTG، 0.94±2.24 ميلمتر (8/39 درصد) و با روش CAF، 0.97±2.49  (45.9 درصد) بهبود (Gain) يافت. سطح پوشش يافته ريشه در روش SeCTG، 4.99±7.99 و در روش CAF، 7.04±10.44 ميليمتر مربع بود. تمام تغييرات شاخصهاي ذكر شده داخل گروهها (قبل و بعد از عمل جراحي) معني دار بود ولي تغييرات بين گروهها (مقايسه دو روش) معني دار نبود. تنها 6/17 درصد از ريشه دندانها با روش SeCTG و 9/52 درصد از دندانها با روش CAF، بيش از 5/12 ميليمتر (3/2 بيشترين مقدار) پوشش يافتند (P<0.04).
نتيجه گيري: هر دو روش جراحي SeCTG و CAF در كاهش ارتفاع و عرض تحليل و حصول چسبندگي باليني موثر و مشابه بوده اما با توجه به راحتي بيشتر، صرف زمان، هزينه، درد و ناراحتي كمتر، روش فلپ جابجا شونده تاجي توصيه شده، پيشنهاد ميشود تا از روش تعيين سطح به عنوان معيار نتيجه (outcome) و موفقيت درمان استفاده و اعتبار آن ارزيابي شده، حد آستانه (cut off)  آن تعيين گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طبیب زاده، ز.، و مقدس، ح.، و وهبی، س.، و ولایی، ن. (1382). مقایسه تاثیر فلپ جابجا شونده تاجی با و بدون پیوند بافت همبند در پوشش ریشه . مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 21(ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی)), 720-734. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1171Vancouver : کپی

طبیب زاده زهره، مقدس حمید، وهبی سورنا، ولایی ناصر. مقایسه تاثیر فلپ جابجا شونده تاجی با و بدون پیوند بافت همبند در پوشش ریشه . مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1382 [cited 2021June22];21(ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی)):720-734. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1171IEEE : کپی

طبیب زاده، ز.، مقدس، ح.، وهبی، س.، ولایی، ن.، 1382. مقایسه تاثیر فلپ جابجا شونده تاجی با و بدون پیوند بافت همبند در پوشش ریشه . مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 21(ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی)), pp.720-734. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1171. 

 
بازدید یکساله 43 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی