7 SID.ir | بررسي فاكتور رشد شبه انسوليني نوع IGF-I) I) و آنتي‌ژن اختصاصي پروستات (PSA) در خون و سيمن مردان نابارور

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي فاكتور رشد شبه انسوليني نوع IGF-I) I) و آنتي‌ژن اختصاصي پروستات (PSA) در خون و سيمن مردان نابارور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بيوشيمي باليني، مركز تحقيقات كاربردي دارويي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

عقيده بر اين است كه فاكتور رشد شبه انسوليني نوع(IGF-I) I ، كه غلظت آن به طور عمده توسط هورمون رشد كنترل مي‌شود، تكثير و تمايز سلول‌هاي زايا را تحت تآثير قرار مي‌دهد. عملكرد اين فاكتور متأثر از پروتئين‌هاي متصل شونده به آن (IGFBPs) و آنتي‌ژن اختصاصي پروستات (PSA) است. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان سطح سرمي و پلاسماي سمينال IGF-I و PSA در مردان مبتلا به ناباروري ايديوپاتيك بود. به همين منظور مطالعه مورد - شاهدي حاضر با روش نمونه‌‌گيري تصادفي طراحي شد. گروه مورد شامل 29 مرد نابارور دچار اليگواسپرمي و گروه شاهد شامل 23 مرد نابارور نرمواسپرم بودند. ميزان سطح IGF-I و PSA با روش ايمنوراديومتريك اسي (IRMA) اندازه‌گيري شد. آناليز داده‌ها جهت مقايسة پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم (مورفولوژي، تعداد و تحرك اسپرم) و سطح سرمي و پلاسماي سمينال IGF-I و PSA بين گروه مورد و شاهد از طريق آزمون t-test انجام شد. مقايسة تحرك اسپرم بين دو گروه با استفاده از آزمون آماري غيرپارامترهاي Mann-Whitney انجام شد. كليه آزمون‌هاي آماري به صورت دو دنباله‌‌اي با α=0.05 در نظر گرفته شد. ميانگين سطح IGF-I پلاسماي سمينال مردان نابارور اليگواسپرم به طور معني‌داري كمتر از مردان نابارور نرمواسپرم بود (P<0.01)؛ اما ميانگين سطح IGF-I سرم و نيز PSA سرم و پلاسماي سمينال اختلاف معني‌داري را بين دو گروه نشان نداد. براساس نتايج اين مطالعه مي‌توان نتيجه‌ گرفت كه IGF-I ممكن است به عنوان يك فاكتور ميتوتيك و تمايزي در تكامل سلول‌هاي زايا داراي نقش باشد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی